Deputatie herbevestigt via nieuwe vergunning de uitbreiding voor opslagplaats Remo

Remo-opslagplaats in Houthalen-Helchteren
bob moors Remo-opslagplaats in Houthalen-Helchteren
 Donderdag herbevestigde de deputatie de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van de Remo-opslagplaats in Houthalen-Helchteren. Hiermee geeft de deputatie aan Remo de mogelijkheid om de bestaande opslagplaats uit te breiden en de eindverwerking van afvalstoffen en recyclageactiviteiten in Limburg te garanderen. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor Remo en vormt een opstap naar het ‘Closing the Circle’ (CtC) project.

 “Met deze beslissing onderstreept de deputatie vooral het belang van het project ‘Closing the Circle’ dat als prioritair werd aangeduid in het SALK”, zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V). “Via deze uitbreidingsruimte, die trouwens als onderdeel ook al vervat zat in het project CtC, krijgt Remo de kans om verder te werken aan de technologische ontwikkeling en realisatie van het innovatieve project.”

Ontbossen

Reeds op 14 juli 2016 besliste de deputatie om een milieuvergunning af te leveren voor de verlenging van de activiteiten van de NV Remo Milieubeheer in Houthalen-Helchteren. Op 27 januari 2017 bevestigde de deputatie ook de stedenbouwkundige vergunning die eerder door het college van burgemeester en schepenen van gemeente Houthalen-Helchteren werd afgeleverd ten behoeve van de uitbouw van het CtC-project. Zowel het Agentschap Natuur en Bos, de dienst Water en Domeinen als de dienst Natuurlijke Rijkdommen adviseerden dit dossier positief. Omdat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State na een klacht werd vernietigd, stuurde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning terug naar af. “Vandaag herbevestigen we de vergunning voor het ontbossen, wijzigen van het reliëf van de bodem, zandwinning en inrichten voor het opslag van afval, maar dan op basis van de Gewestplanbestemming ‘uitbreidingszone van ontginningsgebieden met als toekomstige nabestemming natuurgebied’ in plaats van het vernietigde Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan”, legt Moors uit. “Het is een belangrijke schakel in de uitwerking van het ‘Closing the Circle’-project en een fase in de uiteindelijke doelstelling om terug een natuurgebied te realiseren.”

Project ‘Closing the Circle’

Het ‘Closing the Circle’-project is erg belangrijk voor Limburg. Dit SALK-project kadert in de Enhanced Landfill Mining, een consortium van wetenschappers, academici en bedrijven die zich tot doel stellen om de opgeslagen afvalstoffen om te zetten in duurzame energie aan de ene kant en herbruikbare grondstoffen aan de andere kant. Limburg wil met deze technologie een pioniersrol opnemen. Meer dan 15 miljoen ton afvalstoffen zijn opgeslagen op de Remo-site. Naar schatting 45% van de afvalstoffen kunnen als materiaal gerecupereerd worden. De resterende afvalstoffen zullen na voorbehandeling verbrand worden in drie hypermoderne plasma-ovens. Daarin worden de opgeslagen afvalstoffen omgezet in energieproductie en materiaalrecuperatie. Om de realisatie van het gehele project en de bouw van de nodige installaties mogelijk te make, is echter wel een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan noodzakelijk. “We hopen dat Vlaanderen snel de nodige stappen zet om dit hoogtechnologische en innovatieve project vooruit te helpen,” aldus gedeputeerde Moors.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.