Provincie weerlegt kritiek van Groen-gemeenteraadslid: “Aannemer niét in de fout bij ruimen van beek in Horebeke”

De geruimde beek. "De aannemer deed hier niets fout", zegt het provinciebestuur.
Provincie Oost-Vlaanderen De geruimde beek. "De aannemer deed hier niets fout", zegt het provinciebestuur.
De aannemer die werkzaamheden uitvoerde aan een beek langs Abraham Hansstraat in Horebeke, ging helemaal niet in de fout. Dat zegt het provinciebestuur, dat de opdracht had gegeven. Groen-gemeenteraadslid Filip Hebbrecht had vorige week de “vernieling van een houtwand” aangeklaagd. “Een misverstand”, luidt het.

“Een houtkant over een lengte van 200 meter werd vernield. Een hele bomen- en haagkantrij naast de beek is stukgeslagen. De schade aan de natuur is groot. Door zo te ruimen heeft men de jonge boompjes gewoon vernield. Toppunt is dat deze houtkant werd aangeplant om erosie tegen te gaan”, sloeg Horebeeks oppositieraadslid Filip Hebbrecht (Groen) vorige week alarm. Maar die verontwaardiging was volgens het Oost-Vlaamse provinciebestuur niet gebaseerd op de juiste informatie.

Erosie

“De provincie liet de waterloop ruimen om een buffervoorziening van Aquafin en de gemeente te laten aansluiten. Bij het ruimen werd niet dieper gegraven dan de onderzijde van de duikers, aanwezig in functie van de toegang tot de velden”, meldt Jessie Beurms, communicatieconsulente van de provincie. Ze bevestigt dat de houtkant 10 jaar geleden was aangeplant om de erosie tegen te gaan. “Maar dat was ondertussen al een serieuze houtwal. De gemeente heeft vorig jaar een aannemer de opdracht gegeven om de houtkant in te korten. Die werd toen tot op de grond afgezaagd, maar is wel nog minimaal aanwezig en werd door de provincie niet verwijderd”, nuanceert Jessie Beurms.