Paul-Henri Cuvelier valt in de prijzen

Paul-Henri Cuvelier, de chef en maître d'hotel van het Etikhoofse restaurant Paul de Pierre behaalde de tweede prijs in de wedstrijd van de Club Prosper Montagné voor maîtres d'hotel. Deze wedstrijd werd voor de eerste keer georganiseerd. "Voor mij is de tweede plaats een schitterende bekroning van mijn werk", zegt Paul-Henri. "De eerste prijs was voor een docent. De andere 3 kandidaten staan ook echt in het vak. 't Komt er dus op neer dat ik de beste van de drie restaurants ben. En 'k mag dus wel gerust zeggen dat ik de beste maître d'hotel van 't land ben. Een prestatie waar ik dan ook heel fier over ben." (MDVR)