“Provincie heeft ravage aangericht bij ruimen van beek aan Abraham Hansstraat”


"Hier stond een houtwand om erosie tegen te gaan. Die moet zo snel mogelijk hersteld worden" zegt Filip Hebbrecht.
rv "Hier stond een houtwand om erosie tegen te gaan. Die moet zo snel mogelijk hersteld worden" zegt Filip Hebbrecht.
Het is helemaal fout gelopen bij het ruimen van de beek aan de Abraham Hansstraat in Horebeke, alarmeert Groen-gemeenteraadslid Filip Hebbrecht. “Een hele houtkant die was aangelegd om erosie tegen te gaan, is vernield. De schade aan de natuur is groot. De gemeente moet er bij de provincie op aandringen, dat ze dit herstelt, want die houtwand was gebouwd om erosie tegen te gaan”, zegt Hebbrecht.


“De ruiming gebeurt jaarlijks en dient om de bedding te verdiepen en zo bij hevige regenval meer water te kunnen opvangen en sneller af te voeren. Dat is op zich al niet aan te bevelen”, vindt Hebbrecht. “
Alle experten adviseren net om water langer op te houden en zo te zorgen dat het kan infiltreren in de bodem. Enkel zo kunnen we de grondwatertafel aanvullen en zorgen dat we bij droogtes toch nog water hebben. Door de beken dieper uit te graven zorgen we voor sneller afvoeren van het water. Daardoor komt het water samen in de lager gelegen stromen met alle gevolgen vandien voor woningen en dorpskernen stroomafwaarts die de grote hoeveelheid water niet kunnen slikken. De provincie voert hier dus een contraproductief beheer”, windt Hebbrecht zich op.

Houtkant vernield

Dit jaar gebeurde het ruimen volgens hem zo drastisch, dat een houtkant over een lengte van 200 meter werd vernield. “Een hele bomen- en haagkantrij naast de beek is stukgeslagen. De schade aan de natuur is groot. Door zo te ruimen heeft men de jonge boompjes gewoon vernield. Toppunt is dat deze houtkant werd aangeplant om erosie tegen te gaan. Er dreigt dus opnieuw meer erosie, waardoor vruchtbare grond in de beek zal stromen en die zal verzadigen. Als je weet dat de provincie honderdduizenden euro’s investeert in erosiebestrijdende maatregelen is dit wel heel pijnlijk”, bedenkt Filip Hebbrecht. Hij wil dat het gemeentebestuur de zaak aankaart bij de provincie en het herstel van de houtmuur vraagt.

rv