Werklozen en gedetineerden aan de slag in kolonies

SOCIALE TEWERKSTELLING VOOR ONDERHOUD VAN 1.000 HECTARE

Op de begraafplaats van de kolonie worden beheerswerken uitgevoerd.
Foto Ton Wiggenraad Op de begraafplaats van de kolonie worden beheerswerken uitgevoerd.
Langdurig werklozen, kansarmen en ook gedetineerden worden in de toekomst ingezet voor het natuurbeheer van de kolonies van Wortel en Merksplas. Het project krijgt een provinciale subsidie van 30.000 euro.

Het project is een samenwerking tussen het Agentschap Natuur en Bos, vzw Natuurwerk en de gemeenten Merksplas en Hoogstraten. Natuurwerk vzw werkt momenteel met een tachtigtal personeelsleden verspreid over heel de provincie Antwerpen voor gemeentebesturen, Stichting Kempens Landschap en het Agentschap Natuur en Bos. Nu werken de gemeente Merksplas en de stad Hoogstraten onder meer met jobstudenten en seizoensarbeiders om de kolonies te onderhouden samen met ANB. "We zijn op het idee gekomen omdat beide gemeentebesturen ook aan het bekijken waren hoe we meer sociale tewerkstelling kunnen creëren op de kolonies", zeggen burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) en Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). "Dit is al een eerste stap, maar we blijven naar mogelijkheden zoeken. Bovendien was er nood aan extra hulp, want ruim duizend hectare onderhouden is niet min. En het zijn voor beide gemeenten heel belangrijke sites. Hoeveel mensen genieten er niet het hele jaar door van de prachtige gebieden. Het is voor ons als bestuur dan ook een must dat het onderhoud goed gebeurt."

Arbeidsmarkt

Enerzijds moet het onderhoud van de natuur op de kolonies dus beter gebeuren. "Maar de bedoeling is vooral om mensen die door beperkingen of andere redenen wat verder af staan van de reguliere arbeidsmarkt een zekere vorm van arbeidsritme aan te leren via het werken in natuur en het onderhouden van het landschap", vertelt Gert De Vos van Natuurwerk. "Met dit project willen in eerste instantie zo'n drie mensen aan een job helpen. Het gaat om langdurig werklozen of om gevangenen die volop bezig zijn met hun reïntegratie in de maatschappij. Zij kunnen dan een stage lopen bij ons. Het gaat om een proefproject van een jaar, maar we hopen dat het verdergezet én uitgebreid kan worden want uiteindelijk kan je natuuronderhoud ook niet plannen voor een jaar. Dat is een blijvende opdracht."


De reacties vanuit de verschillende partijen zijn positief. Voor de gemeentebesturen is het een extra hulpmiddel om het grote gebied te onderhouden en kunnen de al bestaande werkkrachten ook op andere plaatsen ingezet worden. Hetzelfde geluid is te horen bij het Agentschap Natuur en Bos. "We starten bewust met een kleine ploeg waarbij telkens ook iemand van Natuurwerk aanwezig zal zijn", zegt Gert De Vos. "Dat is ook gemakkelijker voor onze begeleider. Het uiteindelijke doel is wel dat de mensen niet bij ons blijven werken maar dat ze doorgroeien naar de reguliere arbeidsmarkt. Het feit dat de mensen die in het project stappen buiten kunnen werken, stimuleert hen misschien ook wel. Buitenlucht doet immers altijd goed."