Uitbreiding De Kluis goed voor 1.100 jobs

BEDRIJVEN IN INDUSTRIEZONE KUNNEN TEN LAATSTE IN 2020 STARTEN

Burgemeester Tinne Rombouts tekent een van de buizen van het warmtenet in het nieuwe bedrijventerrein.
Foto WTW Burgemeester Tinne Rombouts tekent een van de buizen van het warmtenet in het nieuwe bedrijventerrein.
Tegen eind 2019 of ten laatste 2020 zullen de eerste bedrijven hun activiteiten ontplooien op de uitbreiding van industriezone De Kluis. De uitbreiding van zo'n 45 hectare is goed voor 1.100 jobs. Samen met IOK en Eandis legt de stad ook een warmtenet aan naast een traditioneel aardgasnet.

De stad kampte al langer met vragen naar extra industriegebied. Jaren geleden werd al beslist om De Kluis te verdubbelen, maar de voorbereidende werken hebben jaren geduurd. Voor zes landbouwbedrijven moest naar andere grond gezocht worden en ook het archeologisch onderzoek nam meer dan twee jaar in beslag. Nu zijn de werken voor de wegenis en de aanleg van het warmtenet gestart.

Warmtenet

"Het wordt een duurzaam industriegebied, want op het terrein zijn drie immense waterbekkens die voor een ideale waterhuishouding zorgen in het lager gelegen gebied", vertelt burgemeester Tinne Rombouts. "De bedrijven mogen er ook hoger en compacter bouwen want dan weer voor ruimtebesparing zorgt. En er is uiteraard dat warmtenet. Nu wordt het water nog opgewarmd via een centrale bron boven de grond, maar de droom is om hier uiteraard in de ondergrond naar warm water te boren. Nu kunnen we dat nog niet doen omdat er simpelweg niet voldoende vraag is. Over enkele jaren is dat misschien wel. Daarom gaan we ook bij nieuwe verkavelingen en grote projecten telkens nagaan of de mogelijkheid bestaat om alvast een warmtenet aan te leggen."


Als back-up voor het warmtenet is er wel nog altijd een aardgasnet voorzien. "We hopen uiteraard ook dat er een overproductie gaat zijn bij bedrijven en dat zij dus extra energie zullen pompen in het warmtenet", klinkt het bij Eandis die het warmtenet aanlegt. "We streven er ook naar om ooit in plaats van aardgas over te schakelen op biogas."

45 aanvragen

Dat er nood was aan extra gronden, blijkt uit de dossiers die momenteel bij IOK lopen. Niet minder dan 45 bedrijven uit Hoogstraten en buurgemeenten hebben een aanvraag ingediend. "Het gaat om nieuwe vestigingen, maar ook om herlocalisaties en uitbreidingen", zegt Kris Vreys van IOK. "De aanvragen zijn ook divers qua grootte. Het kleinste is bijvoorbeeld 1.000 vierkante meter terwijl het grootste 50.000 vierkante meter gaat. Alles samen gaat het om 28 hectare waar naar schatting zo'n 800 arbeidsplaatsen gerealiseerd gaan worden. Als alles ooit volzet geraakt zak het zelfs gaan om 1.100 jobs. Opvallend is overigens ook dat van de 45 geïnteresseerde bedrijven er twintig uit de bouwsector komen.


De Kluis II krijgt ook een eigen bedrijventerreinmanagement. Daarbij wordt onder meer ingezet op het gezamenlijk groenbeheer en onderhoud van de groene buffers, de waterbuffers, baangrachten en bermen.