Studiebureau bekijkt toekomst Sint-Clemenskerk

Het stadsbestuur van Hoogstraten werkt aan een toekomstplan voor alle kerken. Erediensten blijven overal de hoofdbestemming, maar er wordt wel onderzocht welke andere rol de Sint-Clemenskerk in Minderhout nog kan spelen.

De stad heeft samen met een parochiale werkgroep een visie uitgewerkt. Voor de Sint-Katharinakerk, de Begijnhofkerk, de St. Jan Baptistkerk in Wortel, de OLV Bezoekingkerk in Meer, de Sint-Salvatorkerk in Meerle, de Sint-Clemenskerk in Minderhout en de Heilige Drievuldigheidkapel in Meersel-Dreef blijft de eredienst de hoofdbestemming. "Maar die kerken kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld concerten of een tentoonstelling, zoals dat nu al het geval is", zegt burgemeester Tinne Rombouts. "Voor de Sint-Clemenskerk in Minderhout zal een studiebureau bekijken welke mogelijkheden er nog zijn. We willen nagaan welke behoeften er zijn in het dorpscentrum. Er is geen sprake van een ontwijding."


Na het onderzoek wordt het kerkenplan voorgelegd aan de bisschop van Antwerpen. De gemeenteraad bespreekt het plan op 22 mei. (VTT)