Stad plaatst zelf 107 installaties voor behandeling afvalwater

Het stadsbestuur gaat de plaatsing en het beheer van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) zelf organiseren. Op het grondgebied van Hoogstraten moeten er in totaal 107 geplaatst worden. IBA's zijn nodig aan afgelegen huizen die niet zijn aangesloten op een collectieve riolering.

Nu het stadsbestuur de plaatsing en het beheer zelf in handen heeft genomen, kan het project in twee jaar gerealiseerd worden. "Op die manier krijgen we een eenvormig systeem en kunnen we bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een maximale toelage krijgen, zodat de kostprijs laag blijft", zegt schepen Ward Baets. "Als we het beheer zelf doen, dan kunnen we ook de optimale werking in de gaten houden. IBA's zijn bovendien goed om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren." Het stadsbestuur vindt dat elke inwoner dezelfde rechten en plichten moet genieten, ongeacht of zijn/haar woning is aangesloten op een collectieve riolering of een IBA. Daarom betalen burgers die een IBA aanvragen, hetzelfde aansluitrecht als voor een aansluiting op een collectieve riolering (500 euro). (VTT)