Speciale kijkzone voor ontmanteling

STAD VERHUIST BEIAARDKLOKKEN OP DINSDAG 27 FEBRUARI

Beiaardier Ludo Dockx bij een van de 50 beiaardklokken in de Sint-Katharinakerke.
Ton Wiggenraad Beiaardier Ludo Dockx bij een van de 50 beiaardklokken in de Sint-Katharinakerke.
De verhuis van de beiaardklokken van de Sint-Katharinakerk zal op dinsdag 27 februari niet onopgemerkt voorbijgaan. Iedereen kan dan het grootste klokkenspel van Hoogstraten en omstreken komen bekijken. De stad voorziet een speciale kijkzone voor iedereen die vanaf 8.45 uur het verwijderen van de beiaardklokken wil zien.

De vijftig klokken van alles samen zo'n 11.000 kilogram zullen één voor één naar beneden gehaald worden. Daarna zullen ze minutieus gerestaureerd worden in het atelier van de Koninklijke Eijsbouts klokkengieterij. Normaal zal 'ons Trien' eind 2018 weer volop haar stem laten horen


De opbouw van de stellingen voor de restauratie van de kerk (1,4 miljoen euro) en de beiaard (450.000 euro) startte vorig jaar al. Sinds kort staat de stelling volledig tot aan de galmgaten. Dat betekent dat nu de klokken eruit gehaald kunnen worden om daarna de stellen helemaal tot boven op te bouwen. De opbouw van de speciale kraan start vermoedelijk rond 8.30 uur. De eerste klok zal rond 9.45 uur beneden aankomen. Dat zal een immense kraan zijn die tot op zo'n 80 meter hoogte moet kunnen geraken.


"De vijftig klokken worden één voor één naar beneden gehaald", vertelt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) en schepen Michel Jansen (N-VA). "De galmgaten zijn er speciaal voor groter gemaakt. Veel speelruimte is er niet, dus het moet echt minutieus gebeuren."

Het galmgat boven in de kerktoren.
Facebook/repro Toon Verheijen Het galmgat boven in de kerktoren.

Uitbreiding

De huidige beiaard telt 50 klokken die samen een gewicht hebben 11.777 kilogram. De zwaarste klok weegt 1.837 kilogram. "Na de restauratie zal de beiaard in totaal 25.000 kilogram wegen omdat er vier nieuwe basklokken aan worden toegevoegd. De zwaarste basklok alleen al weegt 4.600 kilogram", zegt beiaardier Luc Dockx. De vier basklokken behoorden oorspronkelijk tot de beiaard die in 1653 werd gegoten en onderdak kreeg in de Kathedraal van Antwerpen. Na WOII schonk de stad de beiaard aan Hoogstraten, maar de vier grootste klokken verhuisden niet mee.


De Vrijheid zal tijdens de werken volledig afgesloten worden tussen de Gelmelstraat en de Gravin Elisabethlaan.


"We hebben wel een speciale kijkzone voorzien ter hoogte van de winkel ICI Paris en het bankkantoor KBC", vertellen de burgemeester en schepen. "Vrijwilligers van Oxfam zullen voor wat lekkers zorgen. iedereen die wil kan zijn eigen stoeltje meebrengen en het daar zetten. We vertonen ook historische beelden van de wederopbouw van de kerk en een timelapse van de opbouw van de stelling. Die beelden zijn de voorbije maanden gemaakt door camera's die we geplaatst hadden. Een gelegenheidsensemble zal de beiaard muzikaal uitzwaaien."


Tegen eind 2018 za iedereen de vertrouwde klank van de klokken weer kunnen horen.

Restauratie schip

De stad maakt overigens ook nog bekend dat er vermoedelijk tegen de zomer een beslissing komt over de restauratie van het schip.


"Momenteel wordt een inventaris opgemaakt van wat er moet gebeuren. Daarna hopen we tegen de zomer een akkoord te hebben met het Agentschap Onroerend Erfgoed over een subsidie voor die werken zodat ook die snel kunnen starten. Dan kan onze kerk echt weer in volle pracht stralen."