Parochiezaal Pax gaat onder sloophamer voor nieuw cultuurhuis

Toekomst van achterliggend Heilig Bloedpark is nog onzeker

De zaal Pax zal worden afgebroken en plaatsruimen voor een nieuw cultuurhuis. De toekomst van het achterliggende Heilig Bloedpark is nog onzeker.
Toon Verheijen De zaal Pax zal worden afgebroken en plaatsruimen voor een nieuw cultuurhuis. De toekomst van het achterliggende Heilig Bloedpark is nog onzeker.
Het gloednieuwe cultuurhuis dat de stad Hoogstraten liefst deze legislatuur nog uit de grond wil stampen, zal op de site van parochiezaal Pax komen. De stad zit in de finale fase van onderhandelingen met het bisdom rond de erfpachtregeling. De verenigingen die nu in Pax zitten zouden er nog tot 2021 kunnen zitten. Of het Heilig Bloedpark (volledig) behouden blijft, is hoogst onzeker.

Tijdens de vorige legislatuur waren er al plannen om een nieuw cultuurhuis/gemeenschapscentrum te bouwen. Toen werd zelfs al de speurtocht gestart naar een locatie. Er werden vijf sites weerhouden. Daarvan bleven er twee over: brouwerij Brosens en zaal Pax. Enige moeilijkheid: de stad is van géén van beide sites eigenaar. Na intensief studiewerk en heel wat vergaderingen, is uiteindelijk de keuze gevallen op de site van zaal Pax. Verschillende bronnen vertellen ons dat de zaak zo goed als rond is.

Toon Verheijen

Handtekeningen

“Ik kan alleen maar bevestigen dat we in verregaande gesprekken zitten met het bisdom rond de erfpachtregeling voor de site Pax”, zegt schepen van cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “We hopen dat eerstdaags alles op papier gezet kan worden. Op de komende gemeenteraad brengen we ook het dossier rond het bestek en de procedure voor het aanstellen van een multidisciplinair team dat ons moet begeleiden in de DBFM-opdracht om het cultuurhuis te realiseren.” 

DBFM wil zeggen dat de stad een partner zoekt die het gebouw uittekent, bouwt, financiert en onderhoudt. De stad zal dan aan die privépartner een jaarlijkse vergoeding betalen (zie ook het zwembad). Hoe de site er precies zal uit gaan zien, hoe groot en in welke vorm zal pas de komende maanden verder uitgewerkt worden. Het is ook nog niet zeker of het Heilig Bloedparkje in zijn huidige vorm zal kunnen blijven bestaan. Vast staat dat het cultuurhuis de stadskas tussen de 9 en 12 miljoen euro zal kosten.

Wat er met het Heilig Bloedpark zal gebeuren is nog niet zeker.
Toon Verheijen Wat er met het Heilig Bloedpark zal gebeuren is nog niet zeker.

Parking als pasmunt

Volgens ingewijden is het een complex dossier omdat de eigendomsstructuur van de zaal Pax vreemd in elkaar zat (en zit). De site was immers voor tweederde eigendom van het bisdom Antwerpen en voor éénderde van de kerkfabriek. De parking aan de overkant (IKO) was ook eigendom van het Bisdom. 

Beide partijen hebben geruild, waardoor het bisdom volledig eigenaar werd van de Pax en de kerkfabriek van de parking. De kerkfabriek zou de parking dan weer gebruiken als pasmunt in de deal met de stad Hoogstraten. De kerkfabriek moet immers een deel van de kosten van de restauratie van het schip van de Sint-Katharinakerk betalen en zou dat (deels) doen door de parking over te dragen aan de stad.

Wat er met het Heilig Bloedparkje zal gebeuren is nog niet zeker.
Toon Verheijen Wat er met het Heilig Bloedparkje zal gebeuren is nog niet zeker.