Parking Van Cuyck dreigt verkocht te worden omdat kerkfabriek centen nodig heeft: “Koop ze alsjeblieft, want die plaatsen hebben we nodig”

In de krokusvakantie en andere vakanties valt de bezetting mee, maar anders staat de parking Van Cuyck in het centrum van Hoogstraten elke dag vol.
Toon Verheijen In de krokusvakantie en andere vakanties valt de bezetting mee, maar anders staat de parking Van Cuyck in het centrum van Hoogstraten elke dag vol.
De kerkfabriek moet op zoek naar maar liefst 2,2 miljoen euro om het aandeel in de restauratie van de toren, de beiaard en het schip van de Sint-Katharinakerk te kunnen bekostigen. Het wil daarvoor onder meer de parking Van Cuyck – die de stad momenteel huurt – van de hand doen. De oppositie vreest dat een projectontwikkelaar er appartementen zal neerpoten. De stad start gesprekken over een eventuele aankoop.

De kerkfabriek van de Sint-Katharinakerk wil haar verantwoordelijkheid nemen en gaat op zoek naar eigen middelen om het aandeel in de restauratie te betalen. Het draagt de parking van IKO (tegenover de Pax) over in het kader van de realisatie van het cultuurcentrum en krijgt daar 400.000 euro voor. Daarnaast wil het voor 800.000 euro aan bouwgronden verkopen. 

Rest nog één miljoen euro, en dat denkt de kerkfabriek te kunnen krijgen voor parking Van Cuyck is. Dat terrein werd elf jaar geleden door de stad gehuurd voor een periode van 25 jaar om er een parking te maken voor langparkeerders. De 75 plaatsen worden veelvuldig gebruikt.

We zitten al met verkaveling Zuid-Oost, Zagerij, Lindendreef, Brouwerij Brosens, Statie, Gravin-Elisabethlaan. Is het wenselijk om nog maar eens een stuk grond vol te bouwen?

Fons Jacobs (Anders)

Te veel appartementen

Dat de overeenkomst met de kerkfabriek nu dreigt opgezegd te worden en het risico bestaat dat de gronden aan een projectontwikkelaar verkocht zouden worden, zorgt bij de oppositie voor ongerustheid. “Als we de getallen optellen van alle appartementen die op dit moment in het kleinstedelijk gebied worden ontwikkeld of in de pijplijn zitten (verkaveling Zuid-Oost, Zagerij, Lindendreef, Brouwerij Brosens, Statie, Gravin-Elisabethlaan, red.) dan vragen we ons oprecht af of het wenselijk is om nog maar eens een locatie vol te bouwen”, klinkt het bij Fons Jacobs van Anders.

De Gravin Elisabethlaan zou worden afgesloten. Daar zou het plein dan starten en de ondergrondse parking komen.
Toon Verheijen De Gravin Elisabethlaan zou worden afgesloten. Daar zou het plein dan starten en de ondergrondse parking komen.

Nood aan extra parking

Bij CD&V zien ze vooral een ander probleem. “Deze parking heeft een capaciteit van een 75-tal plaatsen. Na de bouw van de uitbreiding van de IKO met extra lesruimte in het Groenwoud ging het toenmalige bestuur (CD&V en KVB) op zoek naar nieuwe parkeerruimte om de overlast van parkerende cursisten in de nabije straten op te lossen en tevens een alternatief te bieden voor de langparkeerders in de Vrijheid”, zegt oppositieraadslid Marc Haseldonckx (CD&V). 

“Het huidige bestuur wil nu deze 75 parkeerplaatsen integreren in de nieuw aan te leggen ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan en de parking bij het nieuw te realiseren cultuurhuis. Wij appreciëren het engagement van de kerkfabriek om hun aandeel van de kosten in de restauratie van het schip van de Sint-Katharinakerk te betalen, maar wat we absoluut willen vermijden is dat deze parking verdwijnt. Ze wordt optimaal gebruikt zowel door cursisten als leerkrachten van de IKO, langparkeerders en omwonenden. De stad moet ze zelf kopen.”

Wij appreciëren het engagement van de kerkfabriek om hun aandeel van de kosten in de restauratie van het schip van de Sint-Katharinakerk te betalen, maar wat we absoluut willen vermijden is dat deze parking verdwijnt

Marc Haseldonckx (CD&V)

Ongeloofwaardig

CD&V gaat nog verder in haar bedenkingen. “Indien het cultuurcentrum effectief op de site van de Pax wordt gerealiseerd, zal dit een grote extra parkeerdrukte met zich meebrengen”, zegt Haseldonckx. “De 75 parkeerplaatsen extra ondergronds brengen zorgt ook voor een sterke prijsverhoging.”

Onderzoek

Schepen van onder meer Financiën Roger Van Aperen kan het plan alleen maar bevestigen. “Wij willen ook niet dat de parking verdwijnt”, aldus Van Aperen. “Als de oppositie wil dat wij de gronden kopen, willen we dat zeker bekijken.”