Nieuwe schepenen kennen hun bevoegdheden

Hoogstraten Leeft met Marc Van Aperen (vooraan derde rechts) viert de goede verkiezingsuitslag.
Foto Ton Wiggenraad Hoogstraten Leeft met Marc Van Aperen (vooraan derde rechts) viert de goede verkiezingsuitslag.
De nieuwe bestuursploeg van Hoogstraten Leeft en N-VA hebben de bevoegdheden onderling verdeeld. Ten opzichte van de bestaande verdeling zijn er flink wat wijzigingen.

Toekomstig burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) wordt verantwoordelijk voor politie, brandweer, integrale veiligheid, communicatie, dienstverlening, burgerzaken, personeel, intergemeentelijke en internationale samenwerking en de algemene coördinatie van het beleid. Van Hoogstraten Leeft krijgen ook Arnold Wittenberg, Katrien Brosens en Jos Martens een schepenmandaat. Arnold Wittenberg krijgt de bevoegdheden sport, cultuur, bibliotheek, De Mosten, toerisme, verenigingen, buurten en vrijwilligerswerk, ICT en informatiebeheer. Katrien Brosens neemt economie, sociale economie, middenstand, horeca, land- en tuinbouw, city marketing, evenementen en dierenwelzijn voor haar rekening. Jos Martens krijgt wegen, gebouwen, monumenten, rioleringen, nutsvoorzieningen en verkeer en wordt voorzitter van het bijzonder sociaal comité. Bij N-VA krijgen Michel Jansen, Roger Van Aperen en Faye Van Impe een schepenpost. Michel Jansen krijgt ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieubeleid, natuurbeleid, duurzaamheid, erfgoed, trage wegen, water- en landschap, lucht- en waterkwaliteit. Roger Van Aperen wordt schepen van financiën, aankoopbeleid, woonzorg, thuiszorg, de lokale dienstencentra (LDC) en ouderenbeleid. Faye Van Impe (N-VA) wordt als nieuwkomer de tweede vrouwelijke schepen in het college en krijgt jeugd, onderwijs, preventieve gezondheid, inburgering, armoedebestrijding, wonen, samenleving en mondiale samenleving. (VTT)