Nieuwe bestuursploeg stelt beleidsplan voor

Coalitie wil trajectcontrole, cultuur centrum en vernieuwing dorpskern Wortel

De nieuwe bestuursploeg van Hoogstraten.
Ton Wiggenraad De nieuwe bestuursploeg van Hoogstraten.
De nieuwe bestuursploeg van Hoogstraten heeft op de gemeenteraad maandagavond haar beleidsplan voor de komende zes jaar voorgesteld. Er wordt onder meer gedacht aan trajectcontroles, een vernieuwing van de dorpskern van Wortel, extra inzetten om zwaar verkeer te weren uit de dorpskernen, een nieuw cultuurcentrum in zaal Pax of Brouwerij Brosens en een app om Hoogstraten nog meer te promoten. Oppositiepartij CD&V is scherp. “We zien weinig verrassingen dus blijkbaar wordt het vorige beleid verdergezet.”

Het beleidsplan dat de coalitiepartners Hoogstraten Leeft en N-VA hebben opgesteld, moet nu dienen voor het opmaken van een meer concrete meerjarenplanning. Toch hebben beide partijen de krijtlijnen al wel uitgestippeld. “Op vlak van veiligheid denken we onder meer aan het invoeren van trajectcontroles. Dat zullen we samen met politie en het Agentschap Wegen en Verkeer moeten bekijken”, aldus burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We willen ook meer buurtinformatienetwerken en het versterken van de figuur van de wijkagent. We ijveren ook voor meer nachtelijke patrouilles en patrouilles in het weekend. Ook drugspreventie aan de schoolpoort wordt een werkpunt.” Ook het idee van een veiligheidscentrum - wat CD&V openlijk in haar programma had staan - wordt verder uitgewerkt. 

Wortel

In Meerle is het project ‘Meerle Ons Dorp' volop bezig en ook voor Minderhout is de stad al geruime tijd bezig met een toekomstvisie op papier te zetten. “We willen nu hetzelfde doen voor Wortel”, zegt schepen Michel Jansen (N-VA). “Op vlak van leefmilieu willen we onderzoeken of er mogelijkheid is om in alle deeldorpen openbare toiletten te voorzien.  Het wordt ook tijd dat we op vlak van erfgoed een nieuwe inventaris opmaken." Heel wat grote projecten als de verkaveling Zuid-Oost, de plannen rond het H-gebouw of het bouwproject De Warande waren dossiers waarin Hoogstraten Leeft - toen ze nog in de oppositie zaten - een andere mening had dan N-VA. “Die dossiers zitten echter al zover dat ze niet zomaar ineens teruggedraaid kunnen worden”, zeggen Katrien Brosens en Marc Van Aperen. “Juridisch is dat heel moeilijk om terug te draaien.” Schepen Jansen sluit zich daarbij aan. “Wij hebben als N-VA daar destijds standpunten ingenomen en beslissingen doorgevoerd. Daar gaan we niet zomaar ineens op terugkomen.” Op vlak van mobiliteit wordt er werk gemaakt van een studie voor een nieuwe omleidingsweg rond de dorpskernen en moet er een bewaakte parking komen voor vrachtwagens. 

Cultuur

Een volwaardig cultureel centrum. Dat was bij elke partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een prioriteit. Schepen van Cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) zegt er al volop mee bezig te zijn. “Twee locaties zijn weerhouden: zaal Pax en Brouwerij Brosens. Daar zijn nog geen knopen in doorgehakt. De moeilijkheid is ook dat beide sites geen eigendom zijn van de gemeente.” Er wordt op vlak van sport ook verder gewerkt om de sportsite rond het zwembad verder uit te werken. 

Schepen Roger Van Aperen (Hoogstraten Leeft) spreekt de intentie uit om de belastingen niet te verhogen en wil in de verschillende deeldorpen onderzoeken of er geen PPS-projecten kunnen opgestart worden voor meer reseidentiële woningen voor ouderenzorg. Schepen Katrien Brosens denkt onder meer aan een app voor de stad Hoogstraten om zich nog meer te promoten als toeristisch stadje. Schepen Faye van Impe (N-VA) ijvert voor meer voor en naschoolse opvang en een uitbreiding van vakantieopvang.  Jos Martens (Hoogstraten Leeft) wil vooral inzetten op minder hinder bij (grote) werven.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Corrie Willems

    En misschien eens wegwijzers zetten richting wortel kolonie en klapekster en bonte beesten boel. Dat kunnen fieters vaak niet vinden als ze langs de grote plaats rijden.