Bus rijdt om het uur naar Meersel-Dreef

De Lijn past op 10 december de dienstverlening op het grondgebied van Hoogstraten wat aan en heeft een vervroegd kerstgeschenk. Er zal weer een bus naar Meersel-Dreef rijden.

Sinds de afschaffing van de belbussen in Hoogstraten op 1 september, konden de 'Dreveniers' enkel in de ochtend- en avonduren met het openbaar vervoer rijden via lijn 430. Vanaf 10 december zullen de lijnen 600 en 602 overdag Meersel-Dreef om het uur aandoen. In de praktijk komt het erop neer dat lijn 602 (Antwerpen-Meerle) wordt verlengd tot Meersel-Dreef. Ook enkele vroege en late ritten van lijn 600 (Antwerpen-Hoogstraten) zullen Meersel-Dreef bedienen.


In Meersel-Dreef rijden alle bussen voortaan een lus in tegenwijzerzin. De haltes 'Nieuwe Dreef', 'Scheurdekousweg', 'Meersel' en 'Oude Tramweg' worden in deze volgorde bediend. "Het is iets waar we al lang voor ijverden, ook als oppositiepartij", vertellen Arnold Wittenberg en Therese Coppens (Hoogstraten Leeft). Ook burgemeester Tinne Rombouts (CD&V) is er blij mee. "We hebben herhaaldelijk aangedrongen bij de lijn op een regelmatige busverbinding naar Meersel-Dreef en eindelijk werpen die inspanningen ook vruchten af." (VTT)