Brandweer, ambulance en politie op één locatie

STAD WIL NIEUW 'VEILIGHEIDSCENTRUM' LATEN BOUWEN

Het huidige gebouw van de brandweer in Hoogstraten wordt na de verhuis vermoedelijk in gebruik genomen door de technische dienst van de gemeente.
Foto Wiggenraad Het huidige gebouw van de brandweer in Hoogstraten wordt na de verhuis vermoedelijk in gebruik genomen door de technische dienst van de gemeente.
De komende legislatuur wil de stad een volledig nieuw 'veiligheidscentrum' laten bouwen waar politie, brandweer én ambulancedienst samen zitten. De zoektocht naar een geschikte locatie meer richting het noorden start nu. Bedoeling is ook om de dagbezetting in de brandweerkazerne op te drijven. Voorpost Meerle blijft wel bestaan.

Vooral in het noorden van de stad (Meerle en Meersel-Dreef) is er al vele jaren kritiek dat - en dan vooral de ambulance - dikwijls lang op zich laat wachten. De stad erkent dat probleem en heeft er ondertussen ook al concreet werk van laten maken. Dat geraakte zondag bekend toen CD&V haar programma ging voorstellen op verschillende plaatsen in de stad.


"Er is door een gespecialiseerd bureau een studie gedaan dat op basis van aanrijtijden en dergelijke heeft bekeken wat de oplossing zou zijn", zegt burgemeester Tinne Rombouts, ook lijsttrekster voor de christendemocraten. "Daaruit bleek dat een verhuis van de brandweer iets meer naar het noorden (richting Minderhout) de beste oplossing zou zijn. Dan alleen kunnen we élke inwoner dezelfde hulpverlening aanbieden."

Knelpunt

Het dossier is ook al op de agenda gezet binnen de Brandweerzone Taxandria waar het knelpunt ook erkend wordt. Na de verkiezingen zal er - ongeacht wie er aan het bestuur komt - verder gewerkt worden aan het dossier. "De bedoeling is dat we nu op zoek gaan naar een geschikte locatie. We maken er dan ineens gebruik van om ook de politie daar een plaats te geven. Zij kampen immers ook met een plaatsgebrek. En het is overigens een tendens die je op meer plaatsen ziet, want kijk maar naar Westerlo of Turnhout. Het kan ook alleen maar de terreinkennis en communicatie tussen de verschillende diensten bevorderen." De voorpost Meerle van de brandweer zal wel gewoon blijven bestaan. "Het nieuwe veiligheidscentrum en de voorpost zullen een perfecte aanvulling zijn op elkaar."

Dagbezetting

In de marge van de realisatie van het nieuwe veiligheidscentrum, moet er ook een grotere dagbezetting komen met enkele professionele en vrijwillige brandweermannen. Het huidige gebouw van de brandweer - waar eigenlijk grote renovatiewerken aan zouden moeten gebeuren - aan de industriezone zal dan vermoedelijk na de verhuis in gebruik genomen worden door de technische dienst van de gemeente.


Los van het veiligheidscentrum wil CD&V - als het in de meerderheid blijft - een speciaal HOPRO-team (Hoogstraten Proper Team) uitbouwen. "We denken dan aan een team van vijf mensen - deels met sociale tewerkstelling - die dagelijks de baan opgaan om straten en pleinen vrij van afval en zwerfvuil te houden", zegt Rombouts nog. "Die mensen zouden ons perfect kunnen briefen waar er concreet overlast is en daar kunnen we dan onze camera's plaatsen." Het hele programma van de partij is terug te vinden op de website.