'Viespeuk' vs 'complot van gedetineerden'

BLINDE GEVANGENISDIRECTEUR VRAAGT VRIJSPRAAK, PARKET EIST 8 JAAR

Jef B., vergezeld van zijn echtgenote en advocaat Jef Vermassen.
Foto Ton Wiggenraad Jef B., vergezeld van zijn echtgenote en advocaat Jef Vermassen.
Het parket wil de blinde ex-directeur van de gevangenis in Wortel 8 jaar achter de tralies steken. Jef B. (66) zou jarenlang seksuele handelingen hebben afgedwongen van gedetineerden. In ruil voor een beter leven in de gevangenis. Jef Vermassen spreekt van verzinsels en nam uitgebreid de tijd om elke klacht te weerleggen. "Er zitten zelfs klachten bij van een periode waarin mijn cliënt de gevangenis niet eens meer binnen mocht", zegt Vermassen.

"Ik betwist alle feiten. Het is een complot van cipiers en gedetineerden die me slecht gezind waren. Ze willen me op deze manier in diskrediet brengen." Dat vertelde Jef B. (66) gisteren bij aanvang van zijn proces aan de rechter. De ex-gevangenisdirecteur stond gisteren terecht voor aanrandingen met geweld, omkoping en openbare zedenschennis. Gedurende 18 jaar. Zowel tijdens zijn periode in de gevangenis van Hoogstraten, als toen hij aan het roer stond van de strafinrichting in Wortel.


Tijdens het onderzoek kwam een resem klachten van gedetineerden binnen. Een achttal van hen stelde zich gisteren burgerlijke partij. Eén van hen was Saïd O. Aan het einde van de zitting deed hij zijn broek naar beneden. Om aan de rechter te tonen hoe hij door Jef B. in zijn kruis was getast.


"Mijn cliënt werd bij de directeur geroepen voor een genadeprocedure", zegt meester Filip Van Hende. "Hij veinsde een telefoongesprek waarin hij zei dat mijn cliënt moest vrijkomen. Hij betastte hem nadien in het kruis. 'Als je me toelaat, ben je morgen al vrij', voegde hij er aan toe. Daarna is hij gedurende twee minuten met de penis van mijn cliënt bezig geweest." Eén van de argumenten van Jef B. om onschuldig te pleiten, is dat hij sinds 2009 impotent is en geen libido meer heeft. Een gevolg van een operatie. "Maar dat wil niet zeggen dat hij geen aanrandingen heeft gepleegd. Integendeel, hij deed het omdat hij dat gevoel miste", aldus nog Van Hende.

Telefoonkaarten

Jef B. beloofde niet altijd een vervoegde vrijlating om zijn seksuele zin te krijgen. Volgens het parket gaf hij zijn slachtoffers ook telefoonkaarten of werden ze beloond met de beste jobs in de gevangenis.


"Op een bepaald moment zag een cipier mijn cliënt buiten komen uit het bureel van Jef B. De cipier zag dat mijn cliënt volledig overstuur was. 'De directeur is een vieze oude man die zelf in de cel thuis hoort', brieste de gedetineerde."


Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 8 jaar tegen Jef B.


"Hij duwt zichzelf in een slachtofferrol. Maar alle anderen zijn de echte slachtoffers. En die heeft hij zorgvuldig uitgekozen. Vaak koos hij gedetineerden uit die zelf zedendelinquent waren. Hij ging er van uit dat niemand hen zou geloven", zegt aanklager Patti Broeckx. "Van bij de eerste gesprekken met gedetineerden tastte B. af welke vlees hij in de kuip had. De gevangenis is een seksloze omgeving. Jef B. weet dat gedetineerden op zichzelf zijn aangewezen. Daar probeerde hij op in te spelen. Het parket tilt er zwaar aan dat B. bij de aanrandingen zijn gezagspositie heeft misbruikt. "Hij maakte hen wijs dat hij letterlijk de sleutel tot hun vrijheid in handen had."


De gevangenisdirecteur liet zich bijstaan door Jef Vermassen. Die probeerde de rechter urenlang te overtuigen dat het dossier rammelt langs alle kanten. Hij benadrukte dat er geen enkel concreet bewijs is. Alleen verklaringen van rancuneuze gedetineerden. "Jef B. is blijkbaar niet de enige die blind is. Want niemand heeft ooit iets gezien. Ze hebben het allemaal van horen zeggen. Nochtans had het kantoor van mijn cliënt drie glazen wanden. Dit dossier is een aaneenschakeling van roddels."

Pure nonsens

Vermassen nam de tijd om elke klacht afzonderlijk te overlopen èn te weerleggen. "Na eerdere beschuldigingen, die destijds geseponeerd zijn, werd hem van 2004 tot 2006 de toegang tot de gevangenis van Hoogstraten ontzegd. Toch zijn er sommige gedetineerden die hem voor die periode betichten van aanranding binnen de gevangenismuren. Pure nonsens", zegt Vermassen. "Een andere gedetineerde beweerde tijdens het onderzoek dat hij met z'n gsm foto's had gemaakt van een masturberende Jef B. Toen de gsm in beslag werd genomen, bleek hij niet eens een camerafunctie te hebben."

Welke hotels?

Het onderzoek werd opgestart na de zelfmoord van een gedetineerde. Zijn broer had een brief gevonden waarin de man Jef B. beschuldigde van aanrandingen. Die zouden buiten de gevangenismuren hebben plaatsgevonden. In hotels in Oostende en Antwerpen. "Maar niemand kan ons zeggen wanneer en in welke hotels dat dan zou gebeurd zijn. Nog volgens die brief zou de gedetineerde eerst zijn gaan eten met B. èn zijn echtgenote. Alsof de echtgenote na het etentje toestemming zou geven aan B. om mee naar een hotel te gaan."


Jef B. werd geschorst toen het onderzoek midden 2013 werd opgestart. Intussen is hij met pensioen. Op 10 januari velt de rechtbank een vonnis.