Freinetschool in de maak in Gits

GEBOUW DOMINIEK SAVIO KRIJGT NIEUWE INVULLING

Jürgen Vanoverberghe, Ludwig Roger, Siska Viaene en Jürgen Elias richten de school samen op.
Sam Vanacker Jürgen Vanoverberghe, Ludwig Roger, Siska Viaene en Jürgen Elias richten de school samen op.
Op 1 september 2018 opent er een freinetschool op de terreinen van Dominiek Savio. Het gaat om een initiatief van vier enthousiaste ouders die ervan overtuigd zijn dat er nood is aan de alternatieve onderwijsvorm in de regio. De school - die voorlopig nog geen naam heeft - komt in de leegstaande ateliers van het dienstencentrum Gid(t)s aan het Andries Favorelpleintje, naast het kasteel.

De nieuwe school zal ervaringsgericht kleuter en lager onderwijs aanbieden en wordt opgericht door Jürgen Vanoverberghe, Ludwig Roger, Nadja Degryse, Siska Viaene en Jürgen Elias, respectievelijk uit Lichtervelde, Handzame, Torhout en Meulebeke. Stuk voor stuk ouders van kinderen die freinetonderwijs volg(d)en. De vijf richtten samen vzw De Schoolsmidse op en zijn al sinds begin maart bezig met plannen smeden voor de nieuwe school. Geen van hen heeft een pedagogisch diploma maar ze geloven heilig in het concept van Freinet.

Vanuit ervaringen

Waar bij het klassieke onderwijs het initiatief vooral bij de leerkracht ligt, wordt in een freinetschool gewerkt vanuit de ervaring van de kinderen, terwijl er ook van de ouders een (veel) sterker engagement verwacht wordt. Ludwig Roger geeft een voorbeeldje: "Stel dat een kind op maandagochtend met een drinkbus op school komt die hij ergens in de Vlaamse Ardennen gevonden heeft, dan gaan we daarmee aan de slag. In alle klassen. In het kleuter leren de kinderen dat een bus gevuld en gerold kan worden, voor oudere kinderen wordt gewerkt rond het wielrennen en is de kans groot dat een wielerminnende papa uitgenodigd wordt in de klas. Anderzijds blijven we ook voldoen aan de leerplannen en eindtermen die vooropgesteld zijn door het ministerie van onderwijs, maar de invulling ervan laten we over aan de kinderen. Met zo weinig mogelijk dwang en zonder hiërarchische structuren. Zo spreekt men binnen een freinetschool niet van een directie, maar van een Raad van Wijzen en een coördinator." Via via kwamen de freinetouders te weten dat er straks een gebouw vrij komt in Dominiek Savio.


"De locatie is een enorme meerwaarde. We hebben nog wat verbouwingswerken voor de boeg, maar het is een prachtige, groene omgeving met tal van faciliteiten in de buurt. Zo zullen we de refter en het zwembad kunnen gebruiken, al blijven we weliswaar een aparte entiteit." Ook het Dienstencentrum Gid(t)s zelf blijkt enthousiast. "De school past perfect binnen onze wens om het domein meer open te stellen en de drempel te verlagen", zegt communicatieverantwoordelijke Ellen Bode. "En aangezien ons dagbestedingscentrum voor volwassen verhuist naar een voormalige loods van Mariasteen komt de nieuwe invulling van de oude gebouwen als geroepen."

Erkenning

Freinetonderwijs zit wel degelijk in lift. In Vlaanderen zaten er vorig schooljaar 12.413 leerlingen in dit type basisonderwijs. Dat is ruim twintig procent meer dan vijf jaar geleden. Freinetschool De Kleine Tovenaar in Izegem opende pas in september 2015 de deuren en liet amper een half jaar later al containerklassen aanrukken wegens plaatsgebrek voor de 125 leerlingen. Ook in Roeselare en Tielt doen de scholen het opmerkelijk goed. In Gits hopen de initiatiefnemers relatief snel aan 65 kinderen te geraken.


"Dat aantal hebben we nodig om definitief erkend te worden", gaat Ludwig verder. "Dan hebben we vijf graadsklassen voor kleuter en lager onderwijs. Afhankelijk van het aantal leerlingen en de wensen van de betrokken ouders, kan het systeem aangepast worden." Wie interesse heeft in het project, is welkom op de infovergadering op 16 november om 19.30 uur. Deze vindt plaats in het Peristilium van Mariasteen, Koolskampstraat 39B in Gits. Meer info vind je ook op de Facebookpagina 'Freinetschool Gits' of via info@freinetschool-gits.be.