Werken in Nieuwrode-Dorp gestart

Deze week is de aanleg van nutsleidingen in het dorp gestart, en dit langs de Rodestraat (vanaf kruispunt Hoekje).

Alle bestemmingen in het dorpscentrum blijven bereikbaar, en er zijn in deze fase nog geen verplichte omleidingen. Bestuurders moeten er wel rekening mee houden dat er graafmachines en vrachtwagens op en naast de weg aan het werk zijn, zodat ze even zullen moeten wachten om voorbij te rijden. Voor de riolerings- en wegenwerken is de startdatum vastgesteld op 1 maart 2018.


Om de hinder voor de omwonenden en de handelaars zo veel mogelijk te beperken, is de fase-indeling nog strakker gemaakt. Fase 1A omvat het wegdeel Rodestraat van kruispunt Hoekje tot Appelweg en het wegdeel Appelweg tot aan het kruispunt met de Panoramastraat. Fase 1B omvat het Dorp van de Panoramastraat tot aan de splitsing. Fase 2 is de schoolomgeving Hoekje. De riolerings- en wegenwerken daar moeten uitgevoerd worden in de maanden juli en augustus 2018. Pas wanneer fase 1A, 1B en 2 afgewerkt zijn, mogen de werken in fase 3 en 4 starten. Fase 3 is het Dorp van de splitsing tot aan de kerk. De start van deze fase wordt voorzien in de tweede helft van oktober 2018. Fase 4 tenslotte omvat het pleintje aan de Klim-Op school en de Sint-Lambertusstraat. (ADPW)