Pastorie van Holsbeek deelt gratis mondmaskers uit

De pastorie van Holsbeek deelt gratis mondmaskers uit.
vertommen De pastorie van Holsbeek deelt gratis mondmaskers uit.
Eind april schaarden de Belgische bisschoppen zich achter de oproep om massaal mondmaskers aan te maken, in het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen. Zij riepen op om de kerken te gebruiken als inzamel- en verdeelpunten. De pastorie van Holsbeek en de kerk van Sint-Pieters-Rode worden hiervoor gebruikt.

In de federatie Holsbeek werden er twee inzamel- en verdeelpunten geopend: in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus (op zaterdag tussen 15.00 en 16.30 uur) en in de kerk van Sint-Pieters-Rode (op maandag tussen 11.00 en 12.00 uur). Op dit ogenblik hebben beide verdeelpunten nog gratis mondmaskers ter beschikking. Wie er nodig heeft of iemand kent waarvoor één of meerdere maskers nuttig kunnen zijn, kan er – zolang de voorraad strekt – op de vermelde plaatsen en tijdstippen afhalen. 

Best ze vooraf reserveren bij guido.vanherle@telenet.be (voor Holsbeek) of hugo.wets@skynet.be (voor Sint-Pieters-Rode).