OCMW Holsbeek trekt naar het lager onderwijs

Het OCMW van Holsbeek trekt naar het lager onderwijs en het zesde leerjaar speelt een geldwegspel
vertommen Het OCMW van Holsbeek trekt naar het lager onderwijs en het zesde leerjaar speelt een geldwegspel
Het OCMW van Holsbeek heeft, samen met de gemeentelijke jeugddienst en de dienst speelpleinwerking, opnieuw uitgepakt met het scholenproject. De OCMW-hulpverlening stond hierbinnen centraal. De rode draad in het scholenproject was het tonen van meer respect voor elkaar en het versterken van het sociaal engagement in onze diverse samenleving.

De leerlingen werden voor één dag ondergedompeld in een boeiend avontuur waar ze werden uitgedaagd om maandelijks rond te komen met een beperkt budget en de confrontatie aangingen met lichamelijke beperkingen. Diverse workshops maakten dit alles tot een interactief geheel.

“Samen met de derde graad van het lager onderwijs in onze gemeente werken we rond kansarmoede, inburgering van vreemde culturen en hulpbehoevendheid”, klinkt het bij Anne Van Goidsenhoven (Open VLD), schepen van welzijn en gelijke kansen. “Hier kunnen we best van jongs af aan mee starten.”

Michaël, een vluchteling uit Eritrea, kwam ook zijn verhaal brengen. De leerlingen uit de derde graad luisterden geboeid naar zijn levensverhaal en hoe hij zich aanpast aan het leven in België na een verblijf van 1 jaar.

Michaël vertelt zijn verhaal
vertommen Michaël vertelt zijn verhaal
Michaël vertelt zijn verhaal
vertommen Michaël vertelt zijn verhaal
Het zesde leerjaar speelt een geldwegspel
vertommen Het zesde leerjaar speelt een geldwegspel
Schepen Anne Van Goidsenhoven kwam ook uitleg geven voor de leerlingen.
Vertommen Schepen Anne Van Goidsenhoven kwam ook uitleg geven voor de leerlingen.
Het OCMW van Holsbeek trekt naar het lager onderwijs
Vertommen Het OCMW van Holsbeek trekt naar het lager onderwijs