Holsbeek zegt neen tegen Leuven

BURGEMEESTER EYSSEN WIL LANDELIJK KARAKTER VAN ZIJN GEMEENTE NIET OPGEVEN

Holsbeek heeft in een statement duidelijk gemaakt dat ze buiten de afbakening van het Stedelijk Gebied Leuven willen blijven. "Wie in Holsbeek komt wonen, doet dat om in een dorp te wonen, niet in een voorstad", zegt burgemeester Hans Eyssen. Daarmee reageert hij op Leuvens burgemeester Louis Tobback, die eerder al zei dat Leuven moest uitgebreid worden met onder meer Holsbeek-Plein.

"Op vraag van het gemeentebestuur van Holsbeek blijft het hele grondgebied van de gemeente buiten de afbakening van het Stedelijk Gebied Leuven", meldt Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen (CD&V). "De afbakening van het stedelijk gebied wordt uitgetekend door de Vlaamse overheid. Ze geeft aan binnen welk gebied de stedelijke functies van de centrumstad Leuven zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Zo worden er binnen het stedelijk gebied meer wooneenheden per hectare voorzien, onder andere door hoogbouw (meer bouwlagen) toe te laten. Er worden ook bijkomende bedrijvenzones en andere stedelijke ontwikkelingen voorzien. De afbakening van het stedelijk gebied omvat ook delen van gemeenten die aan Leuven grenzen, zoals Herent, Rotselaar en Bierbeek. Holsbeek kiest evenwel voor het behoud van het dorpskarakter", verklaart Eyssen.


De vorige Vlaamse regering had al de mond vol van vrijwillige fusies en de huidige regering is zelfs bereid om een premie van 500 euro per inwoner te geven bij een niet opgelegde fusie.

Landelijke behouden

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij dit wel zag zitten. "Er is absoluut nood aan schaalvergroting. Wat mij betreft moet Leuven uitgebreid worden met Oud-Heverlee, Linden (Lubbeek), Pellenberg (Lubbeek), Winksele (Herent), Holsbeek-Plein (Holsbeek) én Herent. Uit een onderzoek van de KU Leuven bleek dat die laatste gemeente niet bij Leuven zou horen, maar daar ben ik het niet mee eens. Gemeenten zoals Boutersem, Bierbeek, Opvelp, Sint-Pieters-Rode en Binkom lijken mij dan weer niet aan te leunen bij een uitgebreid Leuven", vertelde Tobback al eens. Eyssen is het daar niet mee eens. "Holsbeek is een landelijke en groene woongemeente, en dat moet zo blijven", zegt burgemeester Hans Eyssen. "Daarom hebben we tien jaar geleden al de keuze gemaakt om geen derde bouwlaag toe te laten. Een zekere verdichting van de kernen kan, en is ook onvermijdelijk. Maar de leefbaarheid en woonkwaliteit blijven voor ons op de eerste plaats staan. Het behoud van het landelijk en groen karakter van onze gemeente is al zeventien jaar de kern van ons ruimtelijke-ordeningsbeleid."

Enkel nadelen

Holsbeek trekt deze lijn nu consequent door. "We hebben dit grondig onderzocht", vertelt burgemeester Eyssen. "Voor onze inwoners zou een opname in het stedelijk gebied de nadelen van verstedelijking meebrengen, zonder de voordelen ervan. Wel meer drukte, meer hoogbouw, maar de ruimere financiering die de steden krijgen van Vlaanderen, krijgen we niet. Ook onze vraag naar een kleine bedrijvenzone tussen de E314 en het Wingepark, werd door Vlaanderen niet ingewilligd. Dus hebben we gezegd: hou onze gemeente dan maar helemaal buiten het stedelijk gebied, dat is voor de woonkwaliteit van onze inwoners de beste keuze", aldus nog Eyssen.