Heraanleg verkeersveilige dorpskern goedgekeurd

De gemeente Holsbeek gaat voor een verkeersveilige en volledig vernieuwde dorpskern Nieuwrode. De gemeenteraad keurde de plannen goed voor de volledige heraanleg van het dorpscentrum. Het gaat over een traject van meer dan een kilometer, van de verkeerslichten aan de Rijksweg tot aan het kruispunt Rodestraat/Hoekje.


"De werkzaamheden maken deel uit van het Ruggengraatproject waarmee de gemeente alle hoofdwegen van de gemeente vervangt door een moderne en verkeersveilige infrastructuur", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). "Fietsers en voetgangers zullen zich veilig door het dorp kunnen verplaatsen over nieuwe fiets- en voetpaden. In het ontwerp is ook bijzondere aandacht besteed aan het behoud van een maximaal aantal parkeerplaatsen zodat de lokale handelaars goed bereikbaar blijven. Ook de twee schoolomgevingen, zowel aan gemeenteschool Het Anker als aan de vrije school Klim-Op, zijn mee opgenomen in het project. De oversteek wordt aan de beide scholen beveiligd met verkeerslichten. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 3.640.000 euro. Vlaams Minister Schauvliege heeft een toelage van 1.081.000 euro voor de riolering toegezegd." De werkzaamheden gaan van start in het najaar en zullen een jaar duren. (BMK)