Eerste spadesteek voor school Het Anker

Het nieuwbouwproject voor de school in Nieuwrode krijgt nu echt vorm. "De eerste spadesteek is echt wel een bijzonder moment. Het is de aanzet voor een totaal nieuwe toekomst voor onze kinderen", aldus sp.a-schepen van Onderwijs Dimitri Casteleyn. 
Eerste spadesteek in school Het Anker in Nieuwrode, door burgemeester Hans Eysen en schepenen Rudy Janssens en Dimitri Casteleyn.
Vertommen Eerste spadesteek in school Het Anker in Nieuwrode, door burgemeester Hans Eysen en schepenen Rudy Janssens en Dimitri Casteleyn.

"We voorzien twee grote fases, die in totaal bijna twee jaar zullen duren. We starten vandaag met de bouw van een eerste blok, parallel met de Appelweg. Deze fase moet afgewerkt zijn tegen augustus 2019. Zo kan tegen september 2019 de nieuwbouw in gebruik genomen worden en kunnen de lessen daarin plaatsvinden. Zo vermijden we overigens de gekende tussenoplossing van de klassencontainers", vertelt Casteleyn.

Tijdens de vakantie wordt het oude gebouw afgebroken en wordt op die plaats een tweede blok gebouwd, waar onder andere een polyvalente (sport)zaal komt. Zo kunnen de leerlingen voortaan voor de lessen lichamelijke opvoeding op de school blijven in plaats van heen en weer te gaan naar de Sportschuur. Het betekent een vooruitgang op praktisch vlak en qua tijdswinst. Deze fase moet afgerond zijn tegen augustus 2020. In september 2020 moet de volledige site gebruiksklaar zijn.

"De basis is gelegd voor een echte school van de toekomst. We stappen af van het idee om een gebouw op klassieke wijze in te richten met verschillende klaslokalen. In plaats daarvan komen er lokalen die afgescheiden zijn door mobiele wanden die de mogelijkheid geven om aan co-teaching te doen. Zodat we bijvoorbeeld de 5de- en 6de-jaars kunnen samen zetten voor de lessen muzikale vorming. Op die manier kunnen de leerlingen niet alleen van de juf of de meester leren, maar kunnen ze elkaar ook versterken met de uitwisseling van ideeën onderling”, zegt Casteleyn.

Wat oorspronkelijk een eenvoudig uitbreidingsdossier was, is geëvolueerd naar een volledig nieuwbouwproject. De plannen die de gemeente Holsbeek acht jaar geleden had ingediend bij de Vlaamse overheid voor subsidies werden volledig herzien. "We wilden niet alleen een complex dat de volgende 100 jaar zou kunnen doorstaan, maar ook voldoet aan de nieuwe normen van duurzaamheid en de noden voor een toekomstgerichte vorm van lesgeven. Het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) was gewonnen voor het idee en kende ons subsidie toe ten bedrage van 1,7 miljoen euro. Het totale kostenplaatje zal om en bij de 2,5 miljoen euro bedragen", geeft Casteleyn nog mee.

Onrechtstreeks hebben de plannen ook een invloed op kinderdagverblijf De Sterrekes. Achteraan de site staat een oude woning die door het gemeentebestuur werd overgekocht. We gaan dat perceel in erfpacht aan de crèche ter beschikking stellen. Hiermee krijgen ze de kans om ook op hun beurt een nieuwbouw neer te zetten.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.