Buurtbewoners dienen beroepschrift in tegen verkaveling op erfgoedsite Schaliëndak

Erfgoedsite Schaliëndak in Holsbeek
vertommen Erfgoedsite Schaliëndak in Holsbeek
Het schepencollege van Holsbeek keurde onlangs twee projecten goed voor de verkaveling van het Schaliëndak in Holsbeek. N-VA Holsbeek keurt dit ten zeerste af en schaart zich achter een aantal buurtbewoners die een beroepschrift indienen. Burgemeester Hans Eysen (CD&V) reageert dat verdichting naar de kern soms onvermijdelijk is, maar dat er rekening wordt gehouden met de rustieke architectuur op maat van het dorp.

Het gaat om acht appartementen langs de Leuvensebaan, twee woningen op de vierkantehoeve Schaliëndak en twaalf woningen achter het erfgoed. De 18de-eeuwse hoeve “Schaliëndak” met dwarsschuur en stallingen is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Sabine Wyns, voorzitster N-VA Holsbeek, reageert teleurgesteld op de geplande bouwprojecten. “De 18de-eeuwse hoeve met boomgaard is uniek en onvervangbaar en behoort tot het schaarse erfgoed dat nog getuigt van de rijke geschiedenis van het plein”, zegt Wyns. “Er is nood aan restauratie, niet aan sloop.”

Beroepschrift

Een groep bewoners van Holsbeek-plein hebben een beroepschrift ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. “Zij hebben belang in deze zaak omdat zij bij de realisatie van dit project, naast het verdwijnen van een belangrijk stuk groen en historisch erfgoed, geconfronteerd worden met een toename in mobiliteitsdruk”, stelt Wyns. “Holsbeek-Plein ligt ingekapseld tussen de autosnelweg E134 en natuurgebied Kesselberg, waardoor weinig uitwegen mogelijk zijn. Schaliëndak ligt pal aan het drukste kruispunt van Holsbeek-Plein. De infrastructuur is niet voorzien op zulke toename van verkeer, die alleen maar verder zal toenemen bij verdere ontwikkeling van onontgonnen gebied in de nabije omgeving”.

Rustieke architectuur

Hans Eysen (CD&V), burgemeester van Holsbeek, stelt dat het Schaliëndak niet wordt gesloopt en dat verdichting naar de kern soms onvermijdelijk is. “Het is een misverstand dat de hoeve wordt afgebroken”, zegt Eysen. “Deze wordt enkel gerenoveerd. De twee schuren worden wel afgebroken, deze zijn veel recenter, in slechte staat, en hebben geen historische waarde. De schuur vooraan wordt vervangen door een lager muurtje, waardoor de woning dus veel zichtbaarder wordt en meer tot haar recht zal komen. Verder zijn wij ook geen voorstander van verdichting in de kern, wij staan dan ook weinig toe. In dit geval gaat het om kleinschalige en kwaliteitsvolle woningen waar met de projectontwikkelaar is afgesproken in te zetten op kleine woningen met een rustieke architectuur.”

Mobiliteitsprobleem

Inzake het mobiliteitsprobleem waar de oppositie en buurtbewoners hun bezorgdheid over uiten stelt Eysen dat er geen tot weinig verkeer langs de achterliggende straten zal zijn: “Er is aan de projectontwikkelaar opgelegd om bijkomend verkeer als gevolg  van het nieuwe bouwproject langs de Leuvensesteenweg te laten gaan. Dit was ook een bekommernis van ons als bestuur waarmee we aan de slag zijn gegaan. Verder kan ik ook nog meegeven dat de intergemeentelijke onroerend-erfgoeddienst een gunstig advies gegeven heeft op het project mits te voldoen aan enkele voorwaarden. Die voorwaarden hebben wij ook in de bouwvergunning opgelegd aan de projectontwikkelaar.”.

3D beelden van het nieuwe project
Holsbeek-Eysen 3D beelden van het nieuwe project
3D beelden van het nieuwe project
Holsbeek-Eysen 3D beelden van het nieuwe project
Buurtbewoners dienen beroepschrift in tegen verkaveling op erfgoedsite Schaliëndak
Wyns Buurtbewoners dienen beroepschrift in tegen verkaveling op erfgoedsite Schaliëndak