Vrijwilligers doen mee aan werkdag Ten Trappen

Foto D. Nijs

Vrijwilligers hebben meegedaan aan de werkdag Ten Trappen in Hoeilaart. Zo maakten ze een rietveld opnieuw open en verwijderden ze opgeschoten struwelen. Natuurgebied Ten Trappen in Hoeilaart ligt aan beide zijden van de E411. Het terrein aan de ene zijde herbergt een zonnige, kruidenrijke helling met heel wat insecten. Het natte broekbos aan de andere kant, 'het Paardewater', werd dankzij twee natuurbehoudspioniers gevrijwaard van de vernietiging. Het landschap bestaat er uit zompige elzenbosjes, rietlandjes, zeggenmoerassen en dotterbloemgraslanden.


(AMG)