Voorbereidingswerken vernieuwing Koldamsite van start

Een van de tennisvelden is tijdelijk onbruikbaar door de werken.
Foto Baert Een van de tennisvelden is tijdelijk onbruikbaar door de werken.
Met het verplaatsen van een rioleringsbuis zijn gisteren de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de Koldamsite in Hoeilaart gestart. De eigenlijke bouwwerken starten op 4 juni. Vanaf dan is de sporthal helemaal dicht.

Om te kunnen starten met de vernieuwing en modernisering van de jeugd- en de sportinfrastructuur aan de site Koldam moet een rioleringsbuis verplaatst worden. Die buis voert het afval- en regenwater vanuit de Raymond Lauwersstraat naar de collector in de Albert Biesmanslaan. Gisteren werden pompen geplaatst om het grondwaterpeil te doen zakken. Door die werken is één van de tennisvelden onbruikbaar en is de sporthal alleen te voet bereikbaar.

Sluiting

De sporthal sluit op 4 juni definitief voor de eigenlijke vernieuwingswerken. In een eerste fase breekt een aannemer de bergingen aan de kant van de tennisterreinen en de burelen, en de cafetaria aan de voorzijde af. Nog voor het bouwverlof volgen de grond- en funderingswerken voor de nieuwbouw en wordt op het terrein in de Kapelstraat een tijdelijk tennisveld aangelegd. Ook een deel van de parking zal ingenomen worden door de werf. De tennisterreinen zullen te voet bereikbaar blijven.


De sporthal zal door de werken enkele maanden dicht zijn. Voor de sportclubs werden oplossingen gezocht.


(RDK)