Vanaf nu komt brandweer te laat

WAGENS MOGEN PAS UITRIJDEN MET ZES MANNEN, OVERIJSE HEEFT ER SLECHTS VIER

Door de nieuwe reglementering komt de brandweer van Overijse misschien in de problemen omdat er onvoldoende manschappen aanwezig zijn.
Foto Dieter Nijs Door de nieuwe reglementering komt de brandweer van Overijse misschien in de problemen omdat er onvoldoende manschappen aanwezig zijn.
Vanaf 1 januari geldt een nieuwe wet bij de brandweer. Brandweerwagens mogen pas uitrijden als ze door zes brandweermannen bemand zijn. En dat veroorzaakt problemen bij de brandweer van Overijse, want in de kazerne verblijven maar permanent 4 brandweermannen. "De brandweer zal met een vertraging van maximaal acht minuten uitrijden", geeft brandweercommandant Dirk Decoster toe.

Hoewel de wet stelt dat vanaf januari zes brandweerlui de wagens moeten bedienen, zijn er door personeelstekort slechts vier brandweermannen permanent aanwezig in de kazerne van Overijse. Aanwervingen staan op de planning om het personeelstekort op te vangen, maar die zijn verspreid over een periode van tien jaar. De burgemeesters van Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren vrezen dat een veilige hulpverlening in het gedrang komt en eisen een tijdelijke oplossing. "Woedt er een brand, dan zal onze brandweerwagens pas kunnen uitrijden als er vrijwilligers of manschappen uit andere kazernes arriveren", zeg Inge Lenseclaes, die als burgemeester van Overijse in het college zetelt. "En als die niet meteen beschikbaar zijn, moeten brandweerkorpsen van Brussel, Braine of Waver de brand komen blussen. Maar door hun verdere ligging doen zij er veel langer over om op de bestemming aan te komen. Hoe je het ook draait of keert, de brandweer zal met enkele minuten vertraging toekomen."

Nuanceren

De brandweercommandant van de zone Oost geeft toe dat de brandweer met een personeelstekort kampt. Zodoende kunnen zij de minimumvereiste van zes mensen in Overijse niet garanderen. "De eerste uitrukking zal met vertraging gebeuren. Dat kan variëren van enkele tot maxim 10 minuten. We hebben de posten waar we met een tekort kampen, instructies gegeven om efficiënt beroep te doen op vrijwilligers en brandweerlui uit andere korpsen." Zowel Lenseclaes als Decoster nuanceren het probleem en verzekeren dat de burger niet moet vrezen. Bij extreme noodsituaties zoals grote woningbranden of zware ongevallen mogen de brandweerwagens immers wél met vier manschappen vertrekken. "Maar dat wil niet zeggen dat het probleem daarmee van de baan is. Er moet dringend een structurele oplossing komen", aldus Lenseclaes. En de enige manier om de situatie op te vangen, is personeel aanwerven. Daar hebben zowel de brandweer als de gemeentes veel te lang mee gewacht, vinden de burgemeesters van de Druivenstreek. Oplossingen op korte termijn zijn volgens hen nodig.

Wervingsreserve

"In een brief aan de brandweer vragen we of het mogelijk is personeel vanuit andere kazernes tijdelijk over te plaatsen naar Overijse. Ten tweede beschikt de brandweer al over een wervingsreserve. Ook al is het personeelsplan nog niet goedgekeurd, kunnen we toch al beginnen met nieuwe rekruten aanwerven? Ten slotte vragen we ook of ze vrijwilligers tijdelijk op permanente basis inschakelen. "Brandweercommandant Dirk Decoster belooft de aanvragen op de volgende vergadering te bespreken. "Het is niet evident om zomaar brandweerlui uit hun oorspronkelijke werkomgeving te plukken en elders neer te poten. Maar we kijken wat we kunnen doen." Bovendien komen de verschillende partijen op 12 januari samen met het kabinet van minister Jambon. Daar willen ze bekijken of er sprake kan zijn van een financiële tegemoetkoming om de aanwervingskosten te drukken.