Nieuwe premies voor energiezuinig bouwen

Hoeilaart heeft een nieuw klimaatplan, gebaseerd op een premiereglement. "Wij willen de CO2-uitstoot in onze gemeente met 20 procent verlagen tegen 2020", vertelt schepen van Energie Eva De Bleeker (Open Vld). "Het reglement ondersteunt energiezuinige nieuwbouw en renovaties. Ook eigenaars van bestaande woningen kunnen van deze premie gebruik maken." Voor zeven energiebesparende maatregelen kan je meermaals 500 euro krijgen. De minimuminvestering is 3.000 euro. Oppositiepartij CD&V betreurt dat deze aanpassing toch ten koste gaat van een aantal bouwers. "Het nieuwe reglement voorziet alleen in een premie als een nieuwbouw minstens het E35-peil haalt, terwijl dat nu nog E60 was", zegt raadslid Wim Laureys. "Hoe lager het E-peil, hoe energievriendelijker de woning. Eigenaars van woningen in de verkaveling Paloker krijgen vanaf 1 januari geen gemeentelijke premie meer. Bij de aankoop van hun bouwgrond werd hen immers verplicht te bouwen volgens de E40-norm (dus hoger dan E35, red.)." (DLO)