Felle kritiek op vernieuwing Koldamsite

CD&V HEKELT TEKORTKOMINGEN SPORTPLAN, SCHEPENCOLLEGE BIJT VAN ZICH AF

Zo moet de vernieuwde Koldamsite er gaan uitzien.
Marc Baert Zo moet de vernieuwde Koldamsite er gaan uitzien.
"9 miljoen euro voor een vernieuwde Koldamsite die niet voldoet, daar zeggen we 'neen' tegen." CD&V uit felle kritiek op het schepencollege, dat het masterplan sport volgens de oppositiepartij ongewijzigd wil uitvoeren. "En dat terwijl er heel wat tekortkomingen in zijn", luidt het. Volgens het gemeentebestuur kwamen de plannen net in samenspraak met de verenigingen tot stand.

"Net als bij de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum Felix Sohie en de vernieuwing van het Gemeenteplein zijn we verwonderd over de halsstarrigheid waarmee het schepencollege het masterplan sport ongewijzigd wil doorvoeren", zegt Alain Borreman, voorzitter van oppositiepartij CD&V.

Masterplan

Dat masterplan omvat onder meer de vernieuwing en de uitbreiding van sporthal Koldam, een extra terrein voor tennisclub De Jonge Wingerd, een nieuwe tribune voor voetbalclub ERC Hoeilaart en een nieuw jeugdhuis.


"De gemeente heeft de plannen bekendgemaakt, maar staat niet open voor veranderingen. Ook al waren er telkens goede argumenten om de plannen bij te schaven."


CD&V haalt onder meer het tekort aan voetbalterreinen aan.


"ERC Hoeilaart beschikt over twintig ploegen in competitie", aldus Borreman. "Onmogelijk om die allemaal op één (synthetisch) terrein te laten spelen, dat weet zelfs het kleinste kind. Er is dan ook nood aan een tweede volwaardig voetbalveld. Maar in het masterplan werd dat niet opgenomen. Daarnaast is er het 'als-verhaal van de turnhal. Ze komt er 'als' er voldoende financiering gevonden wordt, 'als' er buurgemeenten gevonden worden die mee willen investeren, 'als' er een oplossing komt voor de uitbating, 'als'... Indien er voor één 'als' geen oplossing gevonden wordt, dan komt de turnhal er waarschijnlijk niet."

Zeker extra turnhal

"Tijdens een sportbehoeftestudie, waarbij alle clubs hun noden bekend konden maken, liet de voetbalclub weten dat anderhalf kunstgrasveld zou volstaan", repliceert sportschepen Eva De Bleeker (Open Vld). "Achteraf zei men dat het toch niet voldoende zou zijn, maar dat was te laat. Als er later toch nood aan extra terreinen is, dan gaan we binnen de gemeente op zoek naar een andere locatie. Wat de gymhal betreft kan ik nu al zeggen dat die er zeker komt. Omdat we sinds kort samenwerken met de andere druivengemeenten op het gebied van sport, komen we in aanmerking voor subsidies van Vlaanderen. Dat geld kan gebruikt worden voor de bouw van bovenlokale sportinfrastructuur. Komen die subsidies er uiteindelijk toch niet, dan zoeken we andere oplossingen. Maar de komst van de turnhal staat wel vast."


Ook voor het nieuwe jeugdhuis zijn er volgens CD&V betere oplossingen. "De gemeente kan beter een volwaardig jeugdcomplex bouwen op de site langs de J.B. Charlierlaan, waar ook de scouts en de Chiro hun lokalen hebben", aldus nog Borreman. "De ruimte die door de verhuis van het jeugdhuis vrij komt op de Koldamsite, kan vervolgens gebruikt worden om aan alle noden van de sportverenigingen te voldoen."


"Dit is een achterhaald idee", zegt De Bleeker. "De jeugd wil in het centrum blijven. Een verhuis is dus niet aan de orde."


De eerste werken van het masterplan starten in mei in de sporthal. "Zeker tot november zal er in de grote zaal niet gesport kunnen worden. Voor zo goed als alle clubs hebben we al een tijdelijke oplossing gevonden. Nadien volgen alle andere werken. Alles moet binnen 5 jaar klaar zijn", besluit de sportschepen.