Buurtpreventiegroep op WhatsApp start met 35 leden

Op 1 februari is het startschot gegeven van de WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart. Momenteel telt de groep 35 leden. Bedoeling is op termijn meer dan 100 leden te strikken om samen het aantal inbraken in de druivengemeente terug te dringen.

Het initiatief van de Hoeilaartse buurtpreventiegroep op berichtenapplicatie WhatsApp kwam van Caroline Teugels, Vincent Philips en Youri Vandervaeren. "Binnen de besloten groep kunnen inwoners, de gemeente en de politie via hun smartphone vlot en veilig informatie met elkaar uitwisselen over verdachte situaties in hun buurt", zegt die laatste. "Vincent Philips en Frank Eggerickx zullen het beheer van de groep voor hun rekening nemen. De buurtpreventiegroep is een proefproject en zal indien het succesvol is ook in Overijse opgestart worden."


Met het initiatief wil men het aantal inbraken in Hoeilaart terugdringen. Door snel informatie over verdachte handelingen naar de andere leden en de politie te sturen, kunnen agenten snel optreden. De WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart kwam tot stand met de medewerking van de politiezone Druivenstreek, de gemeente en het buurtinformatienetwerk Hoeilaart. Momenteel telt de groep 35 leden, maar op korte termijn willen de initiatiefnemers zowat 100 mensen strikken. Op zondag 7 mei staan de initiatiefnemers met een infostand op de Meifeesten.


Wie wil deelnemen of meer informatie wil, kan mailen naar hoeilaartwhatsapp@gmail.com


(RDK)