'Foutjes' op Gemeenteplein worden hersteld

De aannemer moet komende dinsdag en woensdag enkele werken op het Gemeenteplein opnieuw uitvoeren omdat er fouten gemaakt werden.

Het plein werd in september van vorig jaar opnieuw geopend nadat het maandenlang onder handen genomen werd. Maar de voegen tussen de delen in beton en asfalt werden verkeerd aangepakt. Het gaat om de aansluitingen van het plein op de Henri Caronstraat, de Felix Sohiestraat en het kruispunt met de Denayerstraat. Morgen worden de voegen tussen 12 uur en 16 uur uitgebroken, woensdag zal er de hele dag gewerkt worden aan de dichting met gietasfalt.


Het verkeer richting Jezus-Eik wordt omgeleid via de Overijsesteenweg en de Victor Mertensstraat. Wie richting de Welriekende moet, volgt dezelfde omleiding en kan verderop via de Josse Biesmansstraat of de Wijndaalstraat rijden. Wie van de Welriekende komt, wordt omgeleid via de Marcel Félicéstraat en de Joseph Jolystraat. Het verkeer komende uit de richting van Jezus-Eik rijdt via de Joseph Denayerstraat en de Joseph Jolystraat. Op de Overijsesteenweg wordt het eenrichtingsverkeer omgedraaid tussen de Albert Biesmanslaan en de Koldamstraat. Ook in de Joseph Jolystraat wordt het eenrichtingsverkeer omgedraaid. Bussen van De Lijn volgen eveneens een omleiding. (RDK)