Zonne-energie voor 1.700 gezinnen

De eerste zonnepanelen in Vlaanderen in de spoorwegberm zullen verschijnen tussen Bierbeek en Hoegaarden. Infrabel stelt ruimte naast de hogesnelheidslijn Leuven-Luik ter beschikking van een investeerder. Die kan eventueel omwonenden laten participeren. Op het traject tussen Bierbeek en Hoegaarden is er mogelijkheid om tot 50.000 m2 zonnepanelen te leggen. Het is niet zo dat de opbrengst daarvan naar Infrabel gaat. Het spoor stelt alleen de ruimte ter beschikking. "Ik ben opgetogen over dit initiatief. Ik weet dat niet iedereen deze mening deelt, omdat er heel wat fauna en flora in de spoorwegbermen zitten. Maar ergens moeten keuzes gemaakt worden: 50.000 m2, dat is 6 miljoen kilowatt per jaar. Genomen aan 3.500 kwh per gezin, goed voor 1.714 gezinnen. Vandaag nog stuur ik een mail naar de minister om te lobbyen dat er van de zonnepanelen op Hoegaards grondgebied zoveel mogelijk energie naar de Hoegaardse inwoners gaat", aldus schepen Marleen Lefevre (CD&V).


(HCH)