Toneelkring Thalia steunt parochiecentrum

Foto Christian Hennuy

De Toneelkring Thalia die 51 jaar geleden is ontstaan en in het parochiecentrum wel 76 producties bracht, is nu definitief opgedoekt.


Wat er nog overbleef in de kas werd geschonken aan de twee verenigingen die zich inzetten voor de verbouwing van het parochiecentrum, namelijk Chiro en parochiecentrum zelf. Ze kregen elk 2750 euro. Thalia bracht indertijd zowel ernstige stukken zoalsals 'Het dagboek van Anne Frank', als grappige stukken en ook gesmaakte 'Café Chantant' voorstellingen. Maar toneel zit er al een tijdje op.


(HCH)