Subsidies voor drie lokale klimaatprojecten

De Vlaamse Overheid heeft subsidies toegekend voor drie lokale klimaatprojecten in Hoegaarden. Het gaat om Vingers op de wonden, Biomassa uit de Getevallei en Landbouwers Koolstofbouwers.
De thermografische luchtfoto (IL)
RV De thermografische luchtfoto (IL)

In Hoegaarden en Bierbeek werden de ‘klimaatwonden’ van de gemeenten visueel blootgelegd door de opmaak van thermografische luchtfoto’s. Met het project ‘Vingers op de wonden’ willen de gemeenten hun inwoners informeren en sensibiliseren voor energetische dakrenovatie. 

Binnen de Getestreek bestaan er verschillende biomassastromen die momenteel niet gevaloriseerd worden. Deze reststromen kunnen grote waarde hebben als ze zorgzaam zouden worden gevaloriseerd tot kwalitatieve houtsnippers, die een lokale biomassaketel kunnen voeden. Het project besteedt veel aandacht aan het uitdragen van de nieuwe beheervisie en aan gedeeltelijk omvormen van de beheerpraktijken op openbaar domein, o.a. houtkanten en holle wegen. Binnen het project wordt er gezocht naar een locatie en een gebruiker van de centraal gelegen biomassaverbrandingsketel. Dit Biomassa-project wordt gedragen door IGS Leuven.

De bodem speelt een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Deze bevat wereldwijd dubbel zoveel koolstof als de atmosfeer. Vooral gronden in landbouwgebruik kunnen door goed bodembeheer beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. Door CO2 vast te leggen in de vorm van bodemorganische stof (OS), dragen boeren bij tot de oplossing van het klimaatprobleem. Met dit project ‘Landbouwers Koolstofbouwers’ van Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, worden bij minimum 25 akkerbouwbedrijven of gemengde bedrijven maatregelen genomen om op een duurzame wijze substantieel meer koolstof vast te leggen in de bodem. De gemeenten krijgen in dit project ook een belangrijke rol inzake communicatie en logistiek.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.