Schepen Marleen Lefevre: “Er komt een verordening rond de bouw van appartementen in het centrum van Hoegaarden”

Deze woning moet plaats ruimen voor appartementen.
Christian Hennuy Deze woning moet plaats ruimen voor appartementen.
Novus Construct heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van 20 appartementen in de Gasthuisstraat. Aanleiding voor N-VA-raadslid Philip Collaers om hierbij een reeks van vragen te stellen op de jongste raadszitting. “De voorbije maanden zijn er verschillende bouwaanvragen geweest voor in totaal meer dan 100 appartementen. De N-VA vraagt zich af of de CD&V-meerderheid bij deze dan toegegeven heeft aan de appartementisering van ons mooie landelijke dorp. En kunnen we als gemeente vragen om in de verkoopsvoorwaarden voorrang te geven aan personen die een band kunnen aantonen met Hoegaarden?”, vroeg Collaers.

“Een jaar geleden hadden we een bewogen gemeenteraad over een afgevoerd project aan de Walestraat, ingediend door dezelfde onderneming. Heeft het college een nieuwe weg gevonden voor appartementisering? Aangezien de projecten in woongebied liggen, is het ditmaal enkel het college van Burgemeester en Schepenen dat beslissingsmacht heeft”, aldus Collaers.

Iedereen wil in Hoegaarden wonen

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Marleen Lefevre (CD&V) reageert als volgt. “Sinds een paar maanden werkt het schepencollege aan een verordening rond appartementen”, zegt Lefevre. “Daarin zal staan in welke straten er appartementen kunnen en hoe die eruit moeten zien met het oog op de woon- en beeldkwaliteit. We hebben een mooi dorp en willen het zo houden. Tegelijk willen we betaalbaar wonen mogelijk maken voor jong en oud, met een goede mix van eengezinswoningen en appartementen. “

“Projectontwikkelaars vinden de weg naar Hoegaarden. Iedereen wil in Hoegaarden wonen en zij weten dat. Om onze organische groei op te vangen hebben we nood aan meer woongelegenheden”, vervolgt de schepen. “De verdichting zal vooral in de kern van Hoegaarden moeten gebeuren. Voor de straten waar appartementen niet mogen, kan er wel verdicht worden door de bouw van kleine woningen op bijvoorbeeld een perceel dat nogal ruim uitgevallen is. In principe kunnen er geen appartementen in de deelgemeenten, maar in sommige mooie hoeves zouden toch meergezinswoningen kunnen ondergebracht worden”, aldus Lefevre.

In de nieuwe verordening zal trouwens nooit kunnen staan dat bepaalde woningen van de privémarkt alleen voor Hoegaardiers moeten voorbehouden worden. Dat kan alleen bij sociale woningen

schepen Lefevre

Verordening pas tegen einde jaar

Voor de appartementen in de Gasthuisstraat, waarvoor het openbaar onderzoek loopt tot 16 juli komt deze verordening te laat, want die zal pas aan het einde van het jaar klaar zijn. “Wij kunnen wel sturen in een bepaalde richting, voor iets minder appartementen en meer woningen, maar afdwingen kunnen we dit niet. Die projectontwikkelaar werd trouwens gekozen door de voormalige eigenaar. In de nieuwe verordening zal trouwens nooit kunnen staan dat bepaalde woningen van de privémarkt alleen voor Hoegaardiers moeten voorbehouden worden. Dat kan alleen bij sociale woningen”, aldus schepen Lefevre.

In Hoegaarden is er alleszins veel bezorgdheid rond want zopas heeft een nieuwe werkgroep Landelijk Hoegaarden, die opkomt voor het behoud van het landelijk karakter van de gemeente, een nieuwe website hierover gelanceerd.