Ruilverkaveling zet Romeins en militair erfgoed in de kijker

Een visiualisatie van de Romeinse site in Meer (Foto VLM)
RV Een visiualisatie van de Romeinse site in Meer (Foto VLM)
De ruilverkaveling Willebringen, die zich over vier gemeenten uitstrekt, wil interessante sites in het landschap weer zichtbaar maken. Zo komt er aandacht voor de Romeinse villa in Meer-Meldert en ook voor de overblijfselen van het militair vliegveld Les Burettes op de grens van Meldert en Willebringen.

De ruilverkaveling wil op het grondgebied Hoegaarden, Tienen en Boutersem interessante sites opnieuw in het landschap zichtbaar maken. Fietspaden, wandelwegen, wachtbekkens en zelfs een dassentunnel werden al gerealiseerd. Nu concentreert de Vlaamse Landmaatschappij zich op de Romeinse periode. De streek werd tussen 130 en 280 na het begin van onze jaartelling gekoloniseerd door de Romeinen. De vruchtbare leemstreek was de ideale locatie voor enkele grote Gallo-Romeinse boerderijen of ‘villa rustica’. Archeologisch onderzoek in deelgemeenten Meldert, Kumtich en Willebringen leverde een schat aan informatie op over deze waardevolle plekken. De Vlaamse Landmaatschappij gaat deze sites in de komende periode terug een plaats in het landschap geven, via ‘land art’. (kunststroming ontstaan in jaren ‘60, red.) De land art bestaat bijvoorbeeld uit verwijzingen naar het verwarmingssysteem van een oud badhuis of hypocaustum, maar kan ook refereren aan de manier waarop via onderzoekssleuven de gebouwen aan het licht werden gebracht. De Romeinse villa in Meer ligt in het verlengde van de Begijnenweg.

Een aviole met replica van een vliegtuig en een beeld uit WOII van zo'n open bunker
Repro HCH Een aviole met replica van een vliegtuig en een beeld uit WOII van zo'n open bunker

Vliegveld van Meldert

Uit een recenter verleden stamt ook het militair vliegveld op het plateau van Beauchevain, namelijk Les Burettes. Een replica van het Belgische opleidingsvliegtuig Renard R31 moet de passanten op het strategisch nut van het onverharde vliegveld wijzen. Er zijn nog verschillende ‘avioles’ of open bunkers waar de vliegtuigen werden gestald merkbaar. Het vliegveld werd gebruikt in WOII, maar werd daarna opgedoekt.

De hele maand loopt er echter nog een openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor de ‘Land art’.