Project GBS aan de Polder moet klaar zijn in september 2021

In plaats van een nieuwbouw achter de bestaande school, komen er nu lokalen binnen de oude fabrieksstructuur rechts.
Christian Hennuy In plaats van een nieuwbouw achter de bestaande school, komen er nu lokalen binnen de oude fabrieksstructuur rechts.
Herwig Princen, fractieleider van Gewoon Wit, had op de raadszitting vragen over het dossier van de Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden, aan de Polder. Het raadslid kan niet begrijpen dat een goedgekeurd project voor nieuwbouw werd stopgezet zonder de gemeenteraad op de hoogte te stellen. Daarenboven blijkt nu dat er al 55.000 euro was uitgegeven voor plannen voor de nieuwbouw, waarvan er nu 39.000 definitief weg zijn.

Het College heeft beslist het nieuwbouwproject stop te zetten en te vervangen door de bouw van klaslokalen binnen de reeds bestaande oude gebouwen van de voormalige fabriek Bogaerts, aan de Polder.

Schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V) lichtte de beslissing toe. “We kregen 700.000 euro subsidies toegekend voor een nieuwbouw met twee grote lokalen en kleinere lokaaltjes erbij. We wisten wat we nodig hadden, omdat we de geboortecijfers in Hoegaarden nauw opvolgen. Een ontwerper van Inerleuven begon het uit te tekenen en het totaal voor de nieuwbouw kwam op 1,2 miljoen euro, vrij duur dus”.

Overstromingsgevaar

“Uit de omgevingsvergunning bleek dat door mogelijk overstromingsgevaar alles 30 centimeter de hoogte in moest, wat het project nog duurder zou maken. Het is onze taak de beste lokalen voor de laagst mogelijke prijs te maken, want het zijn de Hoegaardiers die betalen. En als je ziet welke ruimte we nog in de oude Bogaertsfabriek hebben, ook al door het wegvallen van de paintballactiviteiten, lag de beslissing om daar te bouwen voor de hand. De muren zijn daar nog in degelijke staat en de subsidiëring blijft behouden.”

“Dezelfde architect blijft behouden. Begin maart maken we de definitieve afspraken. Van de reeds uitgegeven 55.000 euro aan de ontwerper kunnen we 16.000 euro recupereren. We moeten snel zijn, want tegen september 2021 moeten de nieuwe lokalen klaar zijn”, aldus de schepen.

Op dit ogenblik zijn al het vijfde en zede leerjaar van de GBS in de gebouwen aan de Polder en in de toekomst komt daar nog het vierde leerjaar bij. De kleuterklassen en eerste drie studiejaren blijven in de hoofdschool aan de Doelstraat.