Overdekte speelplaats voor Sint-Janscollege

Het Sint-Janscollege heeft een aanvraag gedaan voor een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een overdekte speelplaats. Bij het openbaar onderzoek waren er geen bezwaren.

De te bouwen constructie bevindt zich op de site van het beschermd dorpsgezicht 'het kasteeldomein van Meldert'. Hiervoor werd advies gevraagd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het Agentschap gaf een gunstig advies aan de aanvraag. De gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar sloot zich hiermee aan en het College heeft de vergunning goedgekeurd. De overdekte speelplaats zal een nieuw visueel element vormen op de schoolsite. Het betreft een eenvoudige stalen constructie in een grijze kleur die aansluit bij het bestaande gebouw. Door de sobere vormgeving zal de nieuwe constructie geen afbreuk aan het uitzicht van de onmiddellijke omgeving. (HCH)