Nieuwjaarsreceptie Dorpscomité in tenten kent grote opkomst

Voorzitter Hubert Janssens pleit vpor een lokaal naast de kerk.
Christian Hennuy Voorzitter Hubert Janssens pleit vpor een lokaal naast de kerk.
Door de sluiting van de Sint-Niklaaskerk om veiligheidsredenen, zag het Dorpscomité Outgaarden zich genoodzaakt om de nieuwjaarsreceptie te organiseren in tenten in de pastorietuin. Ze konden rekenen op een talrijke opkomst en hopen op een lokaal om hun activiteiten verder te zetten.

Bij de bespreking van het meerjarenplan van de gemeente, kwam de mogelijke verkoop van de pastorie en de kerk van Outgaarden ter sprake. Het Dorpscomité blijft niet bij de pakken zitten en wil vooruit. Voorzitter Hubert Janssens: “We hebben contact gehad met Monumentenzorg en die zeggen dat wij een dossier moeten indienen op het gemeentehuis dat wij dat daarna kunnen bespreken. Wij willen een lokaal, een soort chalet in de pastorietuin, met water en elektriciteit, om onze activiteiten te kunnen verderzetten”.

De voorzitter dankte de mensen die de petitie tegen de verkoop van de pastorie en de kerk hadden getekend, maar ditmaal was de toon zeer gematigd. “We hebben vroeger al gezegd wat wij dachten. Nu moeten we zoeken naar oplossingen”, aldus Janssens.

Het Dorpscomité kondigt alvast het kermisontbijt aan op zondag 31 mei en de dorpsfeesten op zaterdag 1 augustus.

Dit jaar vond de nieuwjaarsreceptie plaats in tenten
Christian Hennuy Dit jaar vond de nieuwjaarsreceptie plaats in tenten