Nieuwe website staat online

Hoegaarden investeert in een betere communicatie met de burger. De lancering van een nieuwe gemeentelijke website sluit aan bij deze ambitie. Interactiviteit, integratie en informatievoorziening zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe site, maar ook de lay-out is gemoderniseerd. Het enige dat niet veranderd is, is de URL. "De website wordt beheerd door onze eigen communicatiedienst. Als kleine gemeente hebben wij geen voltijdse communicatieambtenaar. Wij werken met 'combi'-ambtenaren, die hebben meerdere werkdomeinen. De opmaak van de site was teamwork: alle ambtenaren en mandatarissen hebben eraan meegewerkt. Nieuw is dat gemeente en OCMW in één site geïntegreerd werden", aldus schepen voor Communicatie Marleen Lefevre (CD&V). (HCH)