Hoegaardse verenigingen krijgen dubbele subsidies als steun voor verlies tijdens coronaperiode

Extra steun voor verenigingen en behoeftigen vanuit de gemeente en OCMW.
Christian Hennuy Extra steun voor verenigingen en behoeftigen vanuit de gemeente en OCMW.
Indien de cultuurraad, de jeugdraad en de sportraad akkoord gaan, zullen alle verenigingen dubbele subsidies ontvangen om de verliezen die ze leden door corona op te vangen. Deze beslissing moet wel nog bekrachtigd worden op de gemeenteraadszitting van 8 september in Hoegaarden. Ook het OCMW voorziet een aantal steunmaatregelen voor wie getroffen werd door de coronacrisis.

“We hebben tot op heden 53.000 euro uitgegeven aan corona. We hebben nog 83.000 euro van de Federale Overheid gekregen om in te zetten rond jeugd, sport en cultuur. Wij denken eraan om daar 50.000 euro van te gebruiken om de subsidies van de verenigingen te verdubbelen. Uiteraard moeten de adviesraden hiermee akkoord gaan”,vertelt burgemeester Jean-Pierre Taverniers, tijdens de jongste raadszitting.

De rest van het bedrag, 33.000 euro, wil de gemeente spenderen aan busvervoer voor de kampen, hygiënepakketten voor de kampen, de organisatie van Spring in het Park, de aankoop van een honderdtal nadarafsluitingen, 15 tafels, schermen voor de indeling van de sporthal, extra podiumblokken en een mobiel podium. Dit zijn de plannen, maar het is wachten tot de volgende raadszitting vooraleer dit definitief wordt.

Weinig extra werkloosheid

N-VA-raadslid Christel Scheepmans vroeg of er al zicht is op de impact van de coronacrisis op de inwoners, want het is niet ondenkbaar dat ook Hoegaardiers hun job zullen verliezen of lagere inkomsten zullen hebben door deze crisis. Extra gemeentelijke budgetten worden hiervoor niet uitgetrokken, tenzij er een tweede golf van corona zou komen.

Er zijn tijdens de voorbije periode een tiental aanvragen geweest bij het OCMW, meestal van bestaande cliënten. Het ging om aanvragen tot steun omdat inkomsten uit wijkwerking, interimwerk, of werk als jobstudent wegvielen

Schepen voor sociale zaken Filip Havet (CD&V)

“Door de coronacrisis is er in Vlaanderen een stijging van de werkloosheid met 13,9%, in de regio met 11,1% en in Hoegaarden met 0,8%”, licht schepen voor Sociale Zaken Filip Havet (CD&V) toe. “We hebben een telefonische bevraging gedaan bij 70-plussers, maar zij hadden weinig of geen problemen. We gaan wel een speciale brochure uitgeven voor 80-plussers met concrete informatie. Vrijwilligers worden opgeleid om die mensen te bezoeken.”

Voldoende subsidies van overheden

“Er zijn tijdens de voorbije periode een tiental aanvragen geweest bij het OCMW, meestal van bestaande cliënten. Het ging om aanvragen tot steun omdat inkomsten uit wijkwerking, interimwerk, of werk als jobstudent wegvielen. Verder vroegen ze nog voorschotten omdat door corona de uitbetaling van stempelgeld of van het ziekenfonds, vertraging opliep.”

“We krijgen voldoende extra budgetten van verschillende overheden, om geen bijkomend gemeentelijk budget te moeten voorzien: subsidies voor voedselbedeling, voor speelmateriaal voor kinderen, voor huisvesting, energieverbruik, psycho-sociale hulp, 15% extra op de uitbetaling van leeflonen, en verder nog 50 euro extra uitkering voor elke leefloongerechtigde. Er zijn twee schijven van 10.000 euro voorzien, onder meer voor de verhoging van de koopkracht en armoedebestrijding. Verder zal Hoegaarden ook nog geld ontvangen voor het OCMW uit het energiefonds. Dit moet voldoende zijn, tenzij er uiteraard een tweede golf komt”, aldus Havet.