Grond naast kapel mag verkaveld worden

De kerkfabriek Sint-Gorgonius vroeg toelating om de gronden langs de Sint-Catharinakapel in Hauthem te verkavelen, in vier percelen. Deze verkaveling werd goedgekeurd hoewel er een petitie rondging, ondertekend door 146 personen, en een bezwaarschrift. Volgens de bewoners zal de bebouwing het uitzicht op de kapel schenden. Het schepencollege oordeelde dat de bezwaren onvoldoende rekening houden met alle zichten op het monument, en met de mogelijkheid tot bescherming als dorpsgezicht en het wijzigen van de bestemmingsplannen. (HCH)