Gemeente promoot participatie van personen met handicap aan sociaal leven

De voltallige gemeenteraad na de unanieme goedkeuring met Stef Puttemans centraal in de rolstoel
Christian Hennuy De voltallige gemeenteraad na de unanieme goedkeuring met Stef Puttemans centraal in de rolstoel
De gemeente Hoegaarden zal deelnemen aan de EDC (European Disability Card) voor personen met een handicap. Het doel van de EDC-kaart is om de toegang van personen met een handicap tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten en hun inclusie in de samenleving te bevorderen.

Op voorstel van gemeenteraadslid Stefan Puttemans (CD&V) heeft de gemeenteraad beslist om als gemeente aan te sluiten bij de European Disability Card. Het raadslid kreeg hiervoor de steun van het College en de voltallige gemeenteraad.

“Met dit initiatief wil ik de rechten van personen met een handicap om deel te kunnen nemen aan cultuur-, sport of vrijetijdsactiviteiten in onze gemeente aanmoedigen en promoten. De gemeente hecht veel belang aan een verdere verhoging van de participatie van mensen met een handicap aan alle aspecten van het maatschappelijk leven”, zegt raadslid Stefke Puttemans die ook nationaal voorzitter is van de CD&V-werkgroep Handicap en Samenleven en zelf ook in een rolstoel zit.

Iedereen die erkend is als persoon met een handicap, kan de kaart aanvragen. Dit project is vanaf het begin ontwikkeld in nauwe samenwerking met het middenveld: het Belgian Disability Forum en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap. De organisatoren van cultuur-, sport of vrijetijdsactiviteiten die de kaart aanvaarden kunnen zelf beslissen welke voordelen ze toekennen. Die voordelen kunnen gaan van gratis of verminderde toegang, tot aangepaste rondleidingen, ter beschikking stellen van een audio- of videogids en aangepaste brochures.