Fietspaden in Meldert en Hoxem door ruilverkaveling

Van aan feestzaal de ‘Waterval’ tot aan de brug van de E40 komen fietspaden op grondgebied Hoegaarden
Christian Hennuy Van aan feestzaal de ‘Waterval’ tot aan de brug van de E40 komen fietspaden op grondgebied Hoegaarden
Een stuk van Hoegaarden valt in de ruilverkaveling Willebringen en bij dit dossier horen ook heel wat wegeniswerken en de aanleg van fietspaden. Zo wordt in maart al gestart met de aanleg van fietspaden aan de Kerselaarstraat in Meldert.

Ondertussen heeft de gemeenteraad van Hoegaarden ook het dossier toelage voor de ‘Aanleg fietspaden deel 2’, en ‘Wegen deel 3’ van de ruilverkaveling Willebringen, goedgekeurd.

Zo zal de gemeente Hoegaarden tussenkomen voor 63.356,25 euro in de kosten van de werken die uitgevoerd worden op haar grondgebied, voor de aanleg van fietspaden. Het gaat om het gedeelte van aan ‘De Waterval’ tot aan de brug van de E40 in Hoxem. Dit sluit mooi aan op de vernieuwde dorpskern van Hoxem. Aan de overzijde van de brug ligt het grondgebied Kumtich dat bij Tienen hoort. De totaliteit van dit gesubsidieerde dossier bedraagt 3.946.155,23 euro.

Er worden in het kader van de ruilverkaveling nog wegeniswerken uitgevoerd aan verkavelingswegen vanuit Meldert richting Bevekom. De kostprijs op basis van de aanbesteding van voornoemde werken bedraagt 812.305,84 euro, waarbij het aandeel voor de gemeente Hoegaarden 91.870,08 euro bedraagt. Ook in deze werken is er een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap.