CD&V-raadsleden schieten eigen College in de rug: verkaveling Walestraat afgevoerd

Wat officieel als de ‘omgevingsvergunning voor de verkaveling WUG Walestraat: goedkeuring van de wegenis’ als enig agendapunt op de gemeenteraadszitting stond, zorgde voor ophef voor een bomvolle raadzaal. Er was de laatste tijd heel wat actie gevoerd tegen de geplande verkaveling, en ook de CD&V-raadsleden van de meerderheid bleven weg, en boorden zo het plan van hun eigen schepencollege in de grond. Er bleef alleen het College van Burgemeester en schepenen over die voor stemden en vijf oppositieraadsleden van Gewoon Wit en N-VA. Het was 5-5 bij de stemming en dus werd de goedkeuring van de wegenis afgevoerd.
De stoelen van de CD&V-raadsleden bleven opvallend leeg
HCH De stoelen van de CD&V-raadsleden bleven opvallend leeg

Begin 2019 diende projectontwikkelaar Novus Projects een aanvraag in voor de aanleg van een verkaveling tegenover het kerkhof voor in totaal 43 wooneenheden, in woonuitbreidingsgebied. Van de 17 leden van de gemeenteraad waren er slechts 10 aanwezig voor de stemming: een paar mochten niet mee stemmen omdat ze betrokken partij waren, maar opvallend was de afwezigheid van de CD&V-raadsleden, sommigen met geldige redenen, anderen met smoesjes. Eén raadslid fietste zelfs van het gemeentehuis weg, vlak voor de start van de zitting. 

Visie voor toekomst

Raadslid Herwig Princen vertolkte de visie van Gewoon Wit. “We moeten kijken naar een ruimtelijke visie voor de toekomst. We moeten kijken naar alle beschikbare bouwpercelen in Hoegaarden, en kijken waar er een draagvlak voor is. Daarenboven gaven zowel Gecoro, de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening als Interleuven een negatief advies. Gecoro argumenteerde met een gebrek aan behoeftestudie, wankele juridische onderbouw naar regelgeving rond verkaveling en groepswoningbouw. Interleuven stelde dat het ingediende verkavelingontwerp stedenbouwkundig en planologisch onverenigbaar is met de omgeving. Een volledig nieuwe wijk met gezinswoningen en appartementen neerpoten in een klein dorp, is niet meer van deze tijd”, zo besloot Princen zijn betoog. 

Er was veel volk in de raadzaal.
HCH Er was veel volk in de raadzaal.

Liselore Fuchs (N-VA) stelde dat de CD&V inging tegen hun eigen plannen. “Jullie hadden gesteld dat 87% van de oppervlakte van Hoegaarden bestemd is voor landbouw en natuur, en jullie wilden dat ook zo behouden. En nu pakken jullie uit met deze plannen. Mensen willen dat niet. Het is niet aangetoond dat er woonbehoefte is in Hoegaarden. Er zijn nog 169 onbebouwde kavels in het centrum. Die moeten eerst aangesproken worden”, aldus Fuchs. 

 Sp.a-raadslid Luc Buccauw kon niet aanwezig zijn om gezondheidsredenen, maar hij liet een brief voorlezen door Herwig Princen, waarbij hij zich aansloot bij het standpunt van de twee andere oppositiepartijen. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) reageerde kort, vooraleer tot de stemming over te gaan. “Spijtig dat er de laatste dagen zo actie gevoerd is en op de man gespeeld. We zijn inderdaad een agrarische gemeente met 90% open ruimte, maar op die plaats moeten we vroeg of laat kunnen bouwen”. 

Het College, met een weliswaar aarzelende schepen voor Ruimtelijke Ordening Marleen Lefevre, stemde voor. Wat van de oppositie restte, tegen. De raadszitting eindigde met een daverend applaus van de actievoerders.

De voorziene plaats voor de verkaveling
HCH De voorziene plaats voor de verkavelingReacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.