Burgemeester vraagt deliberatie voor ‘kleine buis’ op fietsrapport

Een reeds aangelegd nieuw fietspad aan de Waversesteenweg en een nog nieuw aan te leggen fietspad in Outgaarden
Christian Hennuy Een reeds aangelegd nieuw fietspad aan de Waversesteenweg en een nog nieuw aan te leggen fietspad in Outgaarden
Recent maakte de Vlaamse stichting verkeerskunde i.s.m. de Vlaamse overheid en de Fietsersbond de resultaten van hun bevraging naar fietsveiligheid en fietscomfort bekend. Hoegaarden is gebuisd op dat rapport met 49,9/100 en is slechts 66ste op 83 binnen de categorie van vergelijkbare gemeenten. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) vroeg een deliberatie voor deze kleine buis en wil binnen de twee jaar 70% halen.

Het was Gewoon Wit oppositieraadslid Herwig Princen die de vragen stelde op de gemeenteraadszitting: “Bent u tevreden met deze score? Wat gaat u doen met dit rapport? Hoe gaat u het onderhoud en de fietsverkeersveiligheid aan schoolomgevingen verbeteren?”

In de enquête waren de laagste scores voor de veiligheid voor kinderen om naar school te fietsen, het onderhoud van de fietspaden, of de gemeente het wel verdient om fietsgemeente genoemd te worden en of ze voldoende het fietsen actief aanmoedigt. De beste score werd gehaald op de vraag of men in Hoegaarden aangenaam kan fietsen.

Momentopname

“Het is een enquête waaraan slechts 53 op 6886 Hoegaardiers deelnamen”, reageerde Burgemeester Jean-Pierre Taverniers. “Dit is een momentopname en fietsers verwachten steeds meer. Er zit ook heel wat in de pijplijn: fietspaden aan de Kerselaar tot Opvelp, de fietsverbinding Hoxem – Kumtich, de aanleg van fietspaden aan de Goetsenhovenstraat in Outgaarden en wijziging aan de fietspaden op de weg Hoegaarden-Tienen. Sommige fietspaden zijn versleten. Geef ons nu een deliberatie, dan kunnen we binnen twee jaar 70% halen.”

“Wat de veiligheid rond scholen betreft, dat is allemaal bekeken door provinciale commissies. We zijn echter beperkt in ruimte. We zouden nog een fietsstraat kunnen maken, maar het splitsen van de basisschool op twee locaties kwam de veiligheid al ten goede”, aldus Taverniers.

Het fietsrapport voor Hoegaarden
RV Het fietsrapport voor Hoegaarden