Brouwerij mikt op 1,5 miljoen hectoliter per jaar

BUURT VREEST STIJGING TRANSPORT DOOR DORP

De zogenaamde 'navette' verlaat de Kluis, momenteel zo'n 35 keer per dag.
Foto Christian Hennuy De zogenaamde 'navette' verlaat de Kluis, momenteel zo'n 35 keer per dag.
De brouwerij Hoegaarden heeft een vergunning aangevraagd om 1,5 miljoen hectoliter per jaar te brouwen. De verhoging is een toekomstgerichte maatregel, maar betekent meteen ook een stijging van de transporten door het dorp en het oppompen van 450.000m³ water per jaar.

De milieuadviesraad (MAR) kwam hiervoor samen, maar het advies wordt pas volgende week geformuleerd.


"Omdat we nog exacte cijfers willen", zegt Bert Winnen, voorzitter van de MAR. "Volgens de brouwerij komen er 2 transporten per dag bij, maar volgens een externe audit gaat het om 9,2 bewegingen. In de aanvraag wil de brouwerij 50.000 m³ grondwater meer oppompen, tot 450.000 m³. Dat zijn vergunningscijfers, we willen weten hoeveel er exact opgepompt wordt", aldus Winnen.


Het constante vervoer tussen de 'Kluis', waar gebrouwen wordt, en de andere sites 'Gete' en 'Altenaken' gebeurt met de 'navette'. Het gaat momenteel om 35 tot 40 transporten per dag, langs de smalle Dumontstraat en de Kalverstraat omdat de 'navette' de brouwerij alleen maar rechtdoor kan verlaten of inrijden via de Dumonstraat. Deze vergunningsaanvraag is zeker toekomstgericht, want op dit ogenblik is het nog niet duidelijk waarom de verhoging van productie aangevraagd wordt.

Gissen

"Het 7 dagen op 7 werken is gedaan, we zitten nu aan 6 dagen, en half juli stappen we over naar 5 dagen per week werken. Op dit moment is de productie zeker niet verhoogd. Wij kunnen maar gissen waarover het gaat: bijkomende investeringen en vermoedelijk ook het feit dat een deel van de Rosée productie van Belle Vue naar Hoegaarden zou komen", aldus ACV-er Pascal Ghoos.


"De aanvraag gaat over de uitbreiding van de brouwcapaciteit in de Kluis", zegt Schepen voor Economie Hans Decoster (CD&V). "Er zijn wel investeringen gepland op de site Altenaken met een nieuwe blikkenlijn. Achter het bestaande gebouw wordt een nieuw gebouw opgetrokken en er komt een totaal nieuwe voorgevel. Er wordt een ontvangstruimte en bureauruimte bij gecreëerd, en ook de afsluiting vooraan wordt vernieuwd."


"De brouwerij is zich wel bewust dat er problemen zijn in de Stoopkensstraat, Dumontstraat en Kalverstraat, door het vervoer. AB InBev denkt er in de toekomst aan om meer activiteiten naar de site Altenaken over te brengen, om de druk op het dorp te verminderen, maar dat gebeurt slechts op lange termijn. Op dit ogenblik is de ontwikkeling van de nieuwe bedrijvenzone in Altenaken, 8 ha in totaal, al goed gevorderd. Mogelijk wil InBev daar ook een stuk van, maar wat er juist gaat gebeuren is niet geweten", aldus de schepen.


De aanvraag voor uitbreiding in Altenaken is pas binnen en daar loopt ook een onderzoek over.