Beslissing over verkaveling op volgende raadszitting

Op de gemeenteraadszitting van 4 juni zal duidelijk worden of de verkavelingsplannen tussen de Walestraat en de Veldstraat, parallel aan de Henri Dotremontstraat, zullen doorgaan. “Wij moeten nog een aantal adviezen inwinnen. Eigenlijk hebben we nog tijd tot einde juni, maar als het plan er zo doorkomt zullen we op de gemeenteraad van 4 juni een punt over de wegeninfrastructuur van de verkaveling toevoegen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).
Zicht vanaf de Walestraat richting Dotremontstraat
HCH Zicht vanaf de Walestraat richting Dotremontstraat

Het project ingediend door architectenbureau Antea Group voor projectontwikkelaar Novus wil in het open veld, in woonuitbreidingsgebied, een nieuwe woonwijk bouwen met 23 woningen en 1 of 2 appartementsblokken van elk 10 appartementen, met ook de aanleg van veel groen, een avontuurlijke speelweide en een wadi, waardoor er een groene verbinding zou komen tussen het Gemeenteplein en de begraafplaats. 

De verkavelingsplannen zorgden voor grote ongerustheid in de buurt. Van de 51 huishoudens die rechtstreeks grenzen aan de nieuwe woonwijk, dienden 47 gezinnen een bezwaarschrift in. Nu heeft ook Gecoro de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zich aangesloten bij de bezwaren van de omwonenden. De plannen zouden onvoldoende duidelijk zijn, er wordt gevreesd voor wateroverlast door het hellend terrein aan de benedenkant en er is kritiek op de bouw van twee appartementsblokken. “Het is voorbarig om nu al een uitspraak te doen, want wij kennen nog alle adviezen niet. Omdat het een zeer complex juridisch-technisch dossier is, hebben we de uitwerking van de behandeling van de bezwaren en ondersteuning voor GOA-advies uitbesteed aan Interleuven. Wij wachten nu op hun advies. We hebben nog twee schepencolleges voor de gemeenteraad van 4 juni om een beslissing te nemen”, aldus de burgemeester.

Het plan van de verkaveling opgesteld door Antea
RV Het plan van de verkaveling opgesteld door AnteaReacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.