Angélique (103) is oudste dorpsbewoner

Foto Christian Hennuy

Met haar 103 jaar is Angélique Gasia de oudste inwoner van Hoegaarden. Haar verjaardag werd gevierd aan de Stoopkensstraat, waar ze al woont van in de jaren '40, maar ze is afkomstig van de Vroente.


Angélique was gehuwd met Théophile Dotremont, die arbeider en metser was en ook aan de gemeente heeft gewerkt. Hij overleed in 1991. Het echtpaar kreeg twee kinderen en twee kleinkinderen. Angélique woont nu bij haar dochter. Haar hobby's zijn televisie kijken, vooral 'Familie', en regelmatig scampi's gaan eten in de Kopenhagen in Tienen. Haar geheim om zo oud te worden: veel klontjes suiker in de koffie.


(HCH)