Alle vergunningen OK voor OKAY

Het gaat om de afbraak van deze gebouwen en de oprichting van een nieuwe Okay-buurtsupermarkt
Christian Hennuy Het gaat om de afbraak van deze gebouwen en de oprichting van een nieuwe Okay-buurtsupermarkt
Alle vergunningen zijn in orde voor de nieuwe buurtsupermarkt met parking gelegen op de hoek van de Tiensestraat en de Stoopkensstraat in Hoegaarden. “Alle vergunningen zijn in orde, maar er moet nog wel een hoekje bijgekocht worden”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Het gaat over de omgevingsvergunning voor afbraak van de huidige gebouwen van de toonzaal Vandermolen en de bouw van de supermarkt.

Er waren vijf bezwaren tegen het dossier van Colim bvba, dat de afbraak van de bestaande gebouwen behelst en het oprichten van een nieuwe buurtsupermarkt met parking, maar die werden op een aanpassing na, ongegrond verklaard. Te weinig groen was één van de bezwaren. In het gewenste project neemt de dakoppervlakte af tot 1.278 m², maar de totale oppervlakte aan verharding neemt weliswaar toe tot 1.693 m². Hiervan is echter 723 m² voorzien in een waterdoorlatende verharding. De parking langs de perceelsgrenzen wordt zo groen mogelijk ingericht, maar aanplanten van bomen is niet toegelaten. De site zal vanaf de straatkant wel een groenere uitstraling krijgen.

Lichthinder

Een ander bezwaar ging over lichthinder. De parking bij deze Okay-winkel zal op een beperkt aantal punten verlicht worden om zo de sociale veiligheid, van klanten en personeel, te garanderen. Om de hinder voor omwonenden te beperken zullen deze verlichtingspalen enkel ’s avonds branden en gedoofd worden buiten de openingsuren van de winkel. Het gaat over neerwaarts gerichte verlichting op voldoende afstand van de omliggende percelen. Op de site wordt een totem voorzien die enkel verlicht zal zijn indien er niet voldoende zonlicht gemeten wordt gedurende de dagperiode en tussen 22 uur en 6 uur zal de verlichting uitgeschakeld worden. Op de gevel zal ook een lichtbak voorzien worden die van binnenin verlicht wordt. Ook deze zal uitgeschakeld worden buiten de openingsuren. Er is een overleg geweest tussen COLIM cvba, de Hoegaardse sterrenkundige vereniging “Capella” en de gemeente. Dit overleg was positief. Capella vindt het voorgestelde lichtplan goed.

Een ander bezwaar had het over de inplanting van de supermarkt in een zone voor landschappelijk wonen, maar de gemeente wil de detailhandelsvoorzieningen, de horeca en de dienstverlening in eerste instantie vooral versterken in de kern van het dorp, in de “centrumsfeer”. De centrumsfeer wordt afgebakend binnen de Stoopkensstraat, Gasthuisstraat, de zone met het park van Hoegaarden, Tommestraat en Tiensestraat. De aanwezigheid van een buurtwinkel past in deze visie. De ligging is centraal, waardoor de winkel ook met fiets en openbaar vervoer bereikbaar is.

Voor de afbraak van de oude toonzaal Vandermolen moet gewacht worden op de oprichting van de nieuwe aan de Stoopkensstraat. Wat het dossier van de gebouwen aan de straatkant met de oude hoeve ‘Den Enghel behelst, dat is na bezwaren o.a. van Gecoro, ingetrokken, en daarvoor moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. Maar die nieuwe aanvraag is nog niet gebeurd.